Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Приветствия и мнения на участници

Приветствия и мнения на участници
 
„Щастлив съм да приветствам организаторите и делегатите на тазгодишното издание на Екофорума за Югоизточна Европа. Продължителната ангажираност на експерти от такъв ранг с въпросите на енергийната ефективност и интелигентното  развитие е положителен сигнал за все по-централното място, което те заемат в обществения дебат. Неведнъж съм подчертавал необходимостта тези теми да попадат по-осезаемо във фокуса на общественото внимание.”  Росен Плевнелиев, президент на Република България

„Настоящото събитие подкрепя нашите общи усилия, дава възможност да се представят и дискутират различни аспекти на управлението на отпадъците от високо уважавани специалисти, да се популяризират най-новите технологии и добри практики, тенденциите в европейското и национално законодателство и неговото прилагане. Уверявам Ви, че екипът на МОСВ ще работи активно за реализирането на успешна, технологично актуална, резултатна и устойчива политика за управлението на отпадъците в България.”  Искра Михайлова, министър на околната среда и водите

„В исторически план българските градове винаги са били двигатели на индустрията, духовността и обществения прогрес. Едно от големите предизвикателства пред България днес е как градовете да се адаптират към новите реалности и да се преобразят в интелигентни градове с устойчива и зелена градска среда, с ефективен и екологичен градски транспорт, с енергоефективни сгради. Отчитайки необходимостта от намаляване на енергопотреблението и формиране на нова екологична култура, МРР постави енергийната ефективност сред основните си приоритети, което намира отражение в новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие

„За мен е удоволствие да приветствам участниците в тазгодишния Екологичен форум за Югоизточна Европа. Неговата реализация показва, че все по-голям брой фирми в Югоизточна Европа са готови да играят активна роля в изграждането на по-безопасна за климата и енергийноефективна икономика.“ Йос Делбеке, генерален директор за действия по климата, Европейска комисия, Белгия

„Предстоящият програмен период отваря нови перспективи за финансиране и конференцията е добра възможност за съвместна работа в бъдеще.“ Кристоф де Смет, президент на Европейска мрежа на професионалисти по опазване на околната среда  (ENEP), Белгия

„През последните години са разработени множество познания и добри практики и е от решаващо значение да споделим и да се възползваме от този опит. Това е една от основните дейности на ACR + и също е и целта на  „Save the Planet“ - да обедини експерти от различни области за едно по-добро, по-зелено бъдеще.” Франсоа Боне, генерален секретар, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите  (ACR +), Белгия

„Искам да благодаря за успешното сътрудничество и се надявам, че австрийското участие през следващата година да бъде също толкова силно, колкото тази."  Д-р Михаел Ангерер, съветник, „Търговски отдел“, Австрийско посолство в България

„Беше голямо удоволствие да участвам в такъв мащабен форум, който насърчава конкретни идеи и работещи модели в България." Милен Атанасов, „Зелена светлина", БНТ, България

„Организацията на изложението беше на международно ниво. Впечатлен бях от австрийското и германското участие. Осъществих контакт с фирма от Австрия, която може да бъде наш доставчик на продукт, допълващ асортимента  ни. Срещнах се и с български компании и се надявам в скоро време да стартираме съвместни проекти.” Галин Манчев, Интеграл Инвестмънт ООД, България

„Удовлетворени сме от организацията на събитието и компетентността на посетителите, които бяха на нашия щанд и проявиха интерес към продуктите ни. Ще участваме отново през 2015 г.“  Асен Димитров, Eнтел ТТТ, България

„Изнесените презентации намират практическо приложение в дейността на нашата компания. Информирах се и за потенциала за бизнес в Югоизточна Европа." Инж. Гуидо Рампинели, Termigas S.p.A., Италия

„Нашите изложители от Австрийския павилион бяха много доволни от участието си! Без съмнение изложбите за ЕЕ & ВЕИ и ’Save the Planet’ са най-важната бизнес платформа в областта на възобновяемата енергия и екологичните технологии не само в България, но и в целия регион. Експерти от цяла Европа се срещнаха със специалисти от Югоизточна Европа, представиха и дискутираха решения и последни новости. Много успешен микс! През следващата година  планираме да разширим Австрийския павилион”, Иво Дюр, International Trade Show Agency, Организатор на Австрийския павилион, Австрия

„БалБок Инженеринг АД успешно се представи на изложението ‘Save the Planet’. На него бяха подписани договори с нови клиенти и приети заявки за събиране и третиране отпадъци с отстъпка.” Ралица Ангелова, БалБок Инженеринг, България

„С радост откривам, че събитията се разрастват и добиват все по-голяма популярност. Много нови и интересни теми и продукти се предлагат на тези изложби." Снежана Тодорова, ЧЕЗ България ЕАД

"Събитието беше много професионално организирано, изключително интересно подбрани теми и лектори, стегната програма и изчерпателност на презентираните теми." Миряна Александрова, Посолство на Норвегия

"Интегрирането на конференции и изложби даде на участниците в двете събития възможности за нови бизнес контакти и обмен на знания. Експертното представяне на лекторите и широкия спектър на изложителите, превърна посещението ми в успешно бизнес пътуване." Heiko Schmidt, Германска асоциация на специалистити по околната среда (VNU)

"Бях изненадан от големия брой на участващите институции и фирми, както и от високо ниво на тяхната компетентност." д-р Walter Somitsch, Ingenieurbüro, Австрия

„Поздравления на екипа за усилията и постоянството в провеждането на събитието, което е важно и перспективно с оглед на бъдещото развитие и посрещане на предизвикателствата пред българските общини и публични власти. Вероятно етапът е такъв, че тяхното внимание е насочено към решаване на проблемите на деня, но да се надяваме, че това скоро ще се промени.“  Здравко Сечков, Фондация за реформа в местното самоуправление

„От името на всички участници от Български съвет за устойчиво развитие в конференцията бихме искали да благодарим за успешното партньорство. Отзивите, които получихме от наши представители -  лектори и посетители - са много добри и позитивни!“ Даниела Йорданова, Български съвет за устойчиво развитие

„Камара на архитектите в България ви благодари за прекрасната възможност да популяризираме своята дейност чрез участието си в Екофорума за Югоизточна Европа 2013. За нас ще бъде чест да продължим успешното си сътрудничество и да споделим идеите си за предстоящото събитие догодина.“ арх. Николай Гълъбов, зам. председател на Камара на архитектите в България, член на УС на Архитектурния съвет на Европа.

„Ще се радваме да продължим да работим с вас за осъществяването на този интересен форум.“ Николай Сиджимов, Асоциация на еколозите от общините в България

"Ние високо ценим дългосрочните си взаимотношения и успешно сътрудничество с Виа Експо в рамките с Eкoфорума. С нетърпение очакваме да продължим това сътрудничество и през 2014 година.“ Михаел Ангерер, търговски съветник, Австрийско посолство, търговски отдел

„За нас представлява интерес оборудване за третиране на отпадъци, вкл. нови технологии. На изложението успяхме да се срещнем с много представители от сектора и да обменим идеи и опит. Намираме, че събитието бе много добре организирано. Лекциите бяха информативни и полезни."  Петя Радева, Екобулпак, България

„Вие предоставихте ефективни и гъвкави услуги с много високо качество.” Гийом Перон Пише, Европейски доставчици на технологии за производство на енергия от отпадъци (ESWET), Белгия

„Имаше много качествени презентации и интересни дискусии, както и изложители от цял свят.”Д-р Чиндарат Тайлър, Resource Efficiency, Великобритания

„Събитието беше забележително със значителното чуждестранно присъствие.” Даниела Балабанова, Технопласт ЕООД

„Организацията на изложението беше отлична! Виа Експо и форумът "Save the Planet" заслужават най-висока оценка и поздравления за привличане на едни от най-големите имена в сектора." Синиша Кузманович, Tecno Plastika d.o.o., Сърбия

„За мен това беше безценна възможност да почерпя от опита на експерти в сферата на управлението на отпадъците.” Евгения Ташева, Екологично сдружение „За Земята”

„Много идеи, много информация! Изключително ползотворни дни” Елка Гуленова, Община Оряхово

„Бих искала да изразя удовлетворението си от посещението си на ‘Save the Planet’. Оценявам високо нивото на контактите, установени на изложението и смятам да  посетя следващото изложение.” Надя Съботинова, Българска асоциация по рециклиране

„Организацията и промоцията на събитието бяха на изключително високо ниво. Бихме искали да благодарим на Виа Експо за оказаното съдействие и сътрудничество, които спомогнаха нашето участие в изложбата." Добринка Плачкова, Global Wind Power Bulgaria, България

„Представените на изложбата продукти бяха изключително полезни за нас като посетители. Направихме много ползотворни контакти. С удоволствие ще посетим отново събитието през 2013 г.” Радослава Готова, Депо за отпадъци Враца
 

 

Ако желаете да прочетете повече мнения, моля кликнете тук

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: