Изложение и форум за устойчиви технологии секция „Управление на отпадъци и рециклиране, екология“ 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Пълна информация за изложба управлене на отпадъци и рециклиране

 


Събитието обхваща изложбена и конферентна част. Основната цел е да създаде условия за нови делови контакти и партньорства, да насърчи трансфера на технологии и знания.

Save the Planet традиционно представя не само новостите и глобалните тенденции, но очертава и перспективите в Югоизточна Европа, свързани с екологичното управление на отпадъците и тяхното рентабилно оползотворяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: