Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Пълна информация за изложба управлене на отпадъци и рециклиране

 


Събитието обхваща изложбена и конферентна част. Основната цел е да създаде условия за нови делови контакти и партньорства, да насърчи трансфера на технологии и знания.

Save the Planet традиционно представя не само новостите и глобалните тенденции, но очертава и перспективите в Югоизточна Европа, свързани с екологичното управление на отпадъците и тяхното рентабилно оползотворяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: