Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

За изложението Енергийна ефективност и възобновяема енергия

За 14-та поредна година ще се проведе събитието за енергийна ефективност и възобновяема енергия. То обхваща изложбена и конферентна част, като се явява водеща платформа за Югоизточна Европа за директни бизнес контакти, обмен на идеи и поставяне началото на нови проекти и сътрудничества.

Проблемите с изменението на климата и изчерпването на природните ресурси, нарастващото потребление и цени на енергията са в основата на действия и инвестиции, преосмисляне на политиката на всички държави в насока устойчиво развитие на енергийния сектор.

Събитието се наложи с това, че ежегодно представя нови решения на тези проблеми, дава примери и добри практики от прилагането на различни мерки в държавите, способства за осъществяването на делови контакти и обмяна на ноу-хау.

Във фокуса на събитията са енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, електромобилност, енергия от отпадъци, нови технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална, вятърна енергия и др.
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: