Предотвратяване на аварии
14-15. 11. 2019
Предотвратяване на аварии<br/> 14-15. 11. 2019

Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради. Предотвратяване на аварии

Конференция с изложбeна част, 14 – 15 ноември 2019, Гранд Хотел Пловдив


Темата е изключително актуална и представлява интерес за представителите на различни индустрии. Целта на изявата е да популяризира широк спектър от нови решения и добри практики, които осигуряват надеждно и безопасно функциониране на съоръжения, инсталации и сгради. Чрез тях се постига по-голяма рентабилност и ефективност на производството, елиминират се неблагоприятни последствия за живота на хората и околната среда, избягват се непредвидени разходи.

Форматът „конференция – изложбена част“ ще създаде отлична среда за:

  • обмяна на професионален опит
  • за запознаване с водещите тенденции
  • за осъществяване на партньорства между представители на частния сектор, общини и браншови асоциации.


"БЕЗ аварии" ще постави фокус върху:

  • правилната поддръжка на оборудването и сградния фонд
  • предотвратяването на инциденти като най-ефективна стратегия за управление на риска
  • нови възможности за финансиране на иновации в тази област


 

За контакт: Таня Булдеева - 032/512906, 512900, 088 679 31 72, tanya@viaexpo.com


 

Мнения и отзиви 2019

Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: