Съпътстваща програма на събитието за почистване и хигиена

Начало > Събития > Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

Покажи Страниците

 

Семинар CleanExBg’16
23 ноември, НДК, София

*Участието е безплатно


11:00 - 11:40
“Необходимостта от организация и контрол на дезинфекцията и пест контрола в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, хотели и ресторанти, офис паркове/центрове“

Лектор: Коста Чотов,
Председател на УС, Българска асоциация на пест контрол операторите (БАПКО)

Акценти в презентацията:

 • Видове синантропни насекоми и гризачи обитаващи човешките домове
 • Преносими инфекциозни заболявания от тях и тенденцията им за развитие в България през последните 25 години
 • Значение на пест контрол сервиза в ПХВП ‘хотели и обекти с обществено предназначение’
 • Практики, често срещани грешки и проблеми при възлагането и приемане на дейности по контрол на вредителите на външни фирми
 • Нормативна уредба за организация и контрол на ДДД и съпътстваща документация
 • Дискусия по казуси и въпроси от страна на слушателите.


11:40 – 11:50  Въпроси и отговори
 11:50 - 12:20
“Пазарът на професионални услуги по управлението на етажната собственост - тенденции и насоки за развитие.  Управление на работата с доставчици на услуги за сгради вкл. фирми за почистване и хигиена”

Лектор: Марио Понте,
Президент, Национална асоциация на мениджърите на етажна собственост (НАМЕС)

Акценти в презентацията:

 • Необходимост от управлението на етажната собственост в България
 • Законова регламентация и регулация
 • Комуникация с институции, застрахователи и банки – за оптимизиране на услугата  
 • Необходимост от създаване на регистър на професионалните управители
 • Прилагане на добри практики и за ползата от провеждане на обучителни курсове, които професионализират сектора и спомагат за изграждане на квалифицирани кадри
 • Значимост от съществуване и работа на Асоциация за сектора като HAMEC.
 • Работа с доставчици на услуги за сгради с фокус върху фирмите за почистване и хигиена.
   

12:20 – 12:30  Въпроси и отговори
 Демонстрации на продукти на изложители:

13:00 - Демонстрация с подопочистваща машина модел BR 35/12C Bp Pack на фирма Kärcher14:00 - Демонстрация на ПРОФЕСИОНАЛНИ ДИСКОВИ ПОДОПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ на фирма Авиатранс

15:00imop – иновативно съчетаване гъвкавостта на моп с мощността на индустриална машина на фирма Future Cleaning Technologies

 *Участието в семинара е безплатно, необходимо е само писмено заявяване:

При интерес за участие* в семинара на 23 ноември, моля изпратете потвърдителен e-mail на international@viaexpo.com със следното съдържание:

  □ Интересувам се от присъствие
  □ Име на участника и фирма, телефон за обратна връзка и e-mail адрес
 

Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара


Медиен спонсор:

ViaExpo