Цени за слушатели

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ за 1-ви Семинар за Асансьори
 

Сесия Дата Плащане
до 13.02
Редовна такса
до 28.02
Плащане  
на място след 03.03
Семинар за Асансьори 7 March 15 Евро + ДДС 20 Евро + ДДС 25 Евро + ДДС

 

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:  достъп до он-лайн презентациите, симултанен превод, кафе-паузи, достъп до он-лайн каталога на изложбата, включване в online business-to-business модула с контактни данни, достъп до модула седем дни преди събитието и свободен достъп до изложбените зали.

СПЕЦИАЛНА ПЛОЩ за business-to-business СРЕЩИ: Седем дни преди събитието участниците ще получат парола, с която да разгледат списъка с лектори, изложители, регистрирани участници и VIP гости.

Планирайте предварително бизнес срещи
1) чрез Интернет business-to-business модула или
2) чрез сайта на изложбата с плана на залите. На Ваше разположение ще има специална business-to-business зона за срещи на територията на изложбата.

ОТСТЪПКИ: Ако две или повече лица от една организация участват в конференцията, първото заплаща пълната такса, а всяко следващо получава 10% отстъпка от цената. Намалението се отнася за организации, които не ползват други отстъпки.

За всеки 3 платени участия от дадена организация, четвъртото е безплатно.

Държавни, академични представители и студенти ползват  40% отстъпка от цената на таксата. Намалението се отнася за участници, които не ползват други отстъпки. Отстъпката важи при заплащане до 14 февруари 2014 г. Плащания след тази дата са в размер на стандартната такса. Студентите (на възраст до 28 години) трябва да представят уверение от университета, че са студенти редовно обучение, и копие на личната си карта. Моля изпратете сканираните копия на адрес office@viaexpo.com.

Покана за коктейл 5 март, 19 ч. - 18 евро
Покана за коктейл - 5 март, 19 ч. (за придружител) - 30 евро

Плащане: Към горепосочените цени се начислява 20% ДДС. Плащането се извършва по банков път в лева до 28. 02. 2014.

Отказ от заявено участие:  Ако се откажете от участието си до 14 февруари 2014 г. (само в писмена форма), 25 евро за административни такси остават за организатора. След тази дата не се възстановяват преведени суми. Направена заявка може да бъде отстъпена на друго лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Ще ви изпращаме регулярно информация за вашия бранш по електронна поща. Ако не желаете да получавате такава, моля уведомете организатора.
 
Регистрирайте се СЕГА на www.viaexpo.com; Краен срок – 28 февруари!

След тази дата on-line регистрацията ще бъде прекратена и ще трябва да се регистрирате и платите на място след 3 март.

Мнения и отзиви 2019

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел: