ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

• Цени за слушатели

ГРАФИК на СЪБИТИЯТА
СРЕЩНЕТЕ СЕ С ЛИДЕРИТЕ ОТ БРАНША


Регистрация на място

• на 10 март от 13 до 19 ч.  в централно фоайе, ИЕЦ, София
• на 11 март от 08.30 до 17 ч.  в централно фоайе, ИЕЦ, София
 

11 Март зала Вихрен Зала Мусала
10.00   Официално откриване
11.00 – 13.00 Бъдещето на локалното добиване
на енергия в ЕС
Разрушаване на сгради и
рециклиране на строителни отпадъци
13.00 – 15.00   Към кръгова икономика
14.00 – 18.00 Енергийна ефективност и
приложенията на ВЕ
 
15.30 – 18.00   Рециклиране на
пластмасови отпадъци
10.00 - 18.00 Работно време на изложбата Зала 1 & Зала 2
19.00 Бизнес коктейл  
12 март зала Вихрен Зала Мусала
10.30 – 18.00 Управление и контрол
при бедствия и аварии
Интелигентни градове 
10.00 - 18.00 Работно време на изложбата Зала 1 & Зала 2
13 март    
10.00 - 17.00 Работно време на изложбата Зала 1 & Зала 2


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ за „ЕЕ и ВЕИ“

Регистрацията е само online на адрес: www.viaexpo.com
Краен срок за записване и плащане по банков път: 6 март, 2015 г.

 

Сесия Дата Плащане
до 9.02
Редовна такса
до 6.03
Плащане  
на място
след 06.03
Локално добиване на
енергия в Европа
11 Maрт 35 Евро + ДДС 55 Евро + ДДС 65 Евро + ДДС
Енергийна ефективност и
приложенията на ВЕ
11 Maрт 45 Евро + ДДС 55 Евро + ДДС 60 Евро + ДДС
Общо за целия ден 11 Maрт 60 Евро + ДДС 80 Евро + ДДС 90 Евро + ДДС

 

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ за „Интелигентни градове“
 

Сесия Дата Плащане
до 09.02
Редовна такса
до 06.03
Плащане  
на място след 06.03
Интелигентни градове 12 март  65 евро + ДДС 75 евро + ДДС 85 евро + ДДС

 

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ за УПРАВЛЕНИЕ на ОТПАДЪЦИ 
 

Сесия Дата Плащане
до 09.02
Редовна такса
до 06.03
Плащане  
на място
след 06.03
Разрушаване на сгради и
рециклиране на строителни
11 март  45 евро + ДДС 55 евро + ДДС 65 евро + ДДС
Към кръгова икономика 11 март 35 Евро + ДДС 45 Евро + ДДС 50 Евро + ДДС
Рециклиране на
пластмасови отпадъци
11 март 30 Евро + ДДС 40 Евро + ДДС 50 Евро + ДДС
Общо за целия ден 11 март 80 Евро + ДДС 100 Евро + ДДС 120 Евро + ДДС

 

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ за „Управление и контрол при бедствия и аварии“
 

Дата Плащане
до 09.02
Редовна такса
до 06.03
Плащане  
на място след 06.03
12 март  15 евро + ДДС 25 евро + ДДС 35 евро + ДДС

 

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА: достъп до он-лайн презентациите, симултанен превод, кафе-паузи, достъп до он-лайн каталога на изложбата, включване в online модула с контактни данни, достъп до модула седем дни преди събитието и свободен достъп до изложбените зали.

СПЕЦИАЛНА ПЛОЩ за БИЗНЕС СРЕЩИ: Седем дни преди събитието участниците ще получат парола, с която да разгледат списъка с лектори, изложители, регистрирани участници и VIP гости.

Планирайте предварително бизнес срещи 1) чрез Интернет модула или  2) чрез сайта на изложбата с плана на залите. На Ваше разположение ще има специална бизнес зона за срещи на територията на изложбата.


ОТСТЪПКИ: Ако две или повече лица от една организация участват в конференцията, първото заплаща пълната такса, а всяко следващо получава 10% отстъпка от цената. Намалението се отнася за организации, които не ползват други отстъпки.

За всеки 3 платени участия от дадена организация, четвъртото е безплатно.

Държавни, академични представители и студенти
ползват  40% отстъпка от цената на таксата. Намалението се отнася за участници, които не ползват други отстъпки. Отстъпката важи при заплащане до 6 март 2015 г. Плащания след тази дата са в размер на стандартната такса. Студентите (на възраст до 28 години) трябва да представят уверение от университета, че са студенти редовно обучение, и копие на личната си карта. Моля изпратете сканираните копия на адрес office@viaexpo.com.

Покана за коктейл - 11 март, 19.00 ч. (за участник) - 18 €
Покана за коктейл - 11 март, 19.00 ч. (за придружител) - 30 €

Плащане: Към горепосочените цени се начислява 20% ДДС. Плащането се извършва по банков път в лева до 06. 03. 2015.

Отказ от заявено участие: Ако се откажете от участието си до 14 февруари 2015 г. (само в писмена форма), 25 евро за административни такси остават за организатора. След тази дата не се възстановяват преведени суми. Направена заявка може да бъде отстъпена на друго лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Ще ви изпращаме регулярно информация за вашия бранш по електронна поща. Ако не желаете да получавате такава, моля уведомете организатора.


Регистрирайте се СЕГА на www.viaexpo.com; Краен срок – 6 март!
След тази дата online регистрацията ще бъде затворена и своето участие може да заявите само на място.

 


 

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел: