Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

За кого ще е полезна изявата?


Конференцията е насочена към мениджъри, инженери, проектанти, инвеститори, работещите в секторите:
 

 • Архитектура, строителство
 • Електротехника
 • Отоплителни инсталации
 • Машиностроене
 • Автомобилна индустрия, транспорт
 • Металургия
 • Водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения
 • Химическа промишленост и производство на пластмаси
 • Фармация
 • Селско стопанство
 • Дървообработване
 • Телекомуникации
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Фасилити мениджмънт
 • Енергетика, газови и петролни компании 

 

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: