Браншове

БРАНШОВЕ

 

  • оборудване за рехабилитация
  • дентално оборудване
  • ортопедично оборудване
  • оборудване за диагностика и стерилизация
  • лабораторно и болнично оборудване
  • оборудване за домашно ползване
  • биотехнологии
  • физиотерапия
  • ортопедични материали и технологии
  • болнични реквизити и превързочни материали
  • информационни и комуникационни технологии
  • медицински услуги и публикации
  • ветеринарно - медицински продукти
  • други
Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Европейски съвет за енергийноефективна икономика – ЕСЕЕЕ


Международна асоциация за твърди отпадъци – ISWA


Българска инудстриална камара


HCEA - Healthcare Convention & Exhibitors Association


Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Мнения и отзиви 2018