ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Браншове

БРАНШОВЕ

 

 • оборудване за рехабилитация
 • дентално оборудване
 • ортопедично оборудване
 • оборудване за диагностика и стерилизация
 • лабораторно и болнично оборудване
 • оборудване за домашно ползване
 • биотехнологии
 • физиотерапия
 • ортопедични материали и технологии
 • болнични реквизити и превързочни материали
 • информационни и комуникационни технологии
 • медицински услуги и публикации
 • ветеринарно - медицински продукти
 • други
Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Европейски съвет за енергийноефективна икономика – ЕСЕЕЕ


Международна асоциация за твърди отпадъци – ISWA


Българска инудстриална камара


HCEA - Healthcare Convention & Exhibitors Association


Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Мнения и отзиви 2019