Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

Начало > Събития > Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

Покажи Страниците


Международно изложение

Дати: 22-24 ноември 2016
Периодичност: 1 път годишно
Организатор: Виа Експо
Място на провеждане: НДК, София
Работно време: 22 – 23 ноември   10.00 – 19.00
24 ноември   10.00 – 18.00

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България  в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.
Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

В рамките само на три дни изложителите ще имат възможност за делови контакти със специалисти от: производствени фирми от различни браншове на индустрията, професионално почистване, услуги, фасилити мениджмънт и др.  

Основни ползи от участието в CleanExBg са: възможност за намиране на дистрибутори,  разширяване на партньорската мрежа, налагане на марка, представяне на продукти пред крайни клиенти.

 

Профил на изложителите     Профил на посетителите     Брошура    
 

 


 

Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:
ViaExpo