Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Конференция за предотвратяване на корозията


Участието с лекция или техническа презентация ще ви предостави възможност за:

 • Споделяне на вашия професионален опит с потенциални клиенти, инвеститори и партньори
 • Да бъдат заинтригувани слушателите, което е от полза за Вас!


Да получите по-голямо доверие от потенциални клиенти, инвеститори и партньори

 • Вашата компания ще се отличи от останалите, които участват в събитието   
             
За кого е предназначена конференцията?

За всички, които се интересуват от темите, свързани с развитие на системите за катодна защита по целия свят, прилагани в цистерни за захранение на газ, нефт, водоснабдяване, резервоари (цистерни, съдове на течен газ, газопроводи, водопроводи), пристанища, пластформи в морето за добив на нефт, кораби и други.


Международни експерти ще представят на Corrosion Prevention Balkans актуални теми като:
 

 • Необходимостта от мерки и превенция от корозия
 • Нови технологии за катодна защита. Системи и методи за предпазване от корозия
 • Представяне на реализирани съвременни проекти по целия свят
 • Съвременни критерии и методи за контрол и проверка на системи за катодна защита
 • Водещи международни критерии за проектиране на системи за катодна защита
 • Актуални международни стандарти и наредби, свързани с катодна защита
 • Сертифициране на персонала, който изгражда, проектира, контролира и поддрържа системите за катодна защита


Повече информация за възможностите за участие може да получите, като свържете с Десислава Николова (international@viaexpo.com, 032 512 907) и Ернесто Стефанов (office@paradise-electric.eu, 088 428 80 89, 032 588 916).

Мнения и отзиви 2017