Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Конференция за Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради, предотвратяване на аварии


Програма
 

14 – 15 ноември

Гранд Хотел Пловдив, Зала "Париж"

Преференциални цени за делегати от една и съща фирма
 


14 ноември
 

9.00 - 10.00 Регистрация
10.00 - 10.20 Официално откриване


Приветствия в рамките на церемонията по официалното откриване:
 

  • Здравко Димитров – кмет на Община Пловдив
  • Добрина Проданова – председател на Търговско-промишлена камара Пловдив
  • инж. Атанас Ангелов - председател на УС на Българската Асоциация на архитектите и инженерите – консултанти
  • Йоханес Ван Селм - съветник към Италианската организация за индустриална поддръжка и към Европейската федерация на националните асоциации за индустриална поддръжка


Модератор - д-р Джездимир Кнезевич

10.20 - 10.40
Предотвратяване на аварии
Приложение на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност” 
 д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания

10.40 - 11.00
Система за контрол на деформациите в конструкции и съоръжения
Валерий Цанов, Скортел ООД

11.00 - 11.20
Дрегер-Техника за живота: Продажба и сервиз на газоспасителна и газоанализаторна апаратура за взривоопасни и токсични вещества в работната среда
Радко Колев, Dräger Safety

11.20 - 11.30 Въпроси и отговори

11.30 - 12.30 Кафе пауза и среща с изложителите

Модератор - инж. Йордан Николов, Българска асоциация за изолации в строителството

12.30 - 13.00
Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари
Георги Костов и Антон Крантев, Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД

13.00 - 13.20
Последни изменения в нормативните изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви
инж. Васил Манолов, Българска асоциация за изолации в строителството

13.20 - 13.30
Индустриални интерком системи за сигурност и комуникация – Commend - Австрия
Андреас Хрдличка, Commend – Австрия

13.30 - 13.40 Въпроси и отговори
13.40 - 14.40 Обяд

Модератор - Аделина Станимирова, Камара на инсталаторите в България

14.40 - 15.00
Интелигентни системи за сигурност и безопасност от BOSCH
Михаил Бончев, "Роберт Бош" ЕООД

15.00 - 15.20
TROX – пожарна и димна защита в сгради чрез противопожарни и димоотводни клапи, димни вентилатори. CE сертифициране на продукти за пожарна и димна защита и последствията от това. TROX представя най новата си противопожарна клапа FKA2-EU
Делян Иванов, TROX Austria GmbH

15.20 - 15.40
Изводи от възникнали аварии в нефтената и газовата индустрии
Ханс ван Селм, Salvetti Foundation, Италия

15.40 - 15.50 Въпроси и отговори
15.50 - 16.50 Кафе пауза и среща с изложителите

Модератор - Тенчо Динев, Национална камара за пожарна безопасност в строителството

16.50 - 17.10
Пожарогасителни системи на Mobiak и иновативни продукти за борба с пожарите
Диамантополос Апостолос, Mobiak, Гърция / Дени Файер България

17.10 - 17.30
Пожарна безопасност в строителството и в последващата експлоатация на сградите
Тенчо Динев, Национална камара за пожарна безопасност в строителството

17.30 - 17.50
Мерки и начини за предотвратяване на аварии в строителството
Пламен Иванов, Строителна камара Пловдив

17.50 - 18.00 Въпроси и отговори

 


15 ноември


Модератор - Ханс ван Селм, Salvetti Foundation, Италия

9.30-9.50
Изводи от възникнали аварии в нефтената и газовата индустрии - 2 част
Ханс ван Селм, Salvetti Foundation, Италия

9.50-10.10
Уреди за инспекция: Поддръжка въз основа на състоянието посредством ултразвукови детектори, газ детектори за персонална защита и тестване за утечки
Любов Николова, Trokuttest Group България и Ненад Оканович, Trokut Test Group Сърбия

10.10-10.20
Сертифицирани системи за гласово оповестяване и евакуация ТОА - Япония
Станислав Петров, Про Аудио

10.20-10.40
Осъзнаване и спазване правилата за качество и безопасност на продуктите - ефективният подход за осигуряване на безопасността
инж. Благовеста Шинева, “Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД

10.40 - 11.00
Предотвратяване на аварии - 2 част
д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания

11.00 - 11.10 Въпроси и отговори
11.10 - 12.10 Кафе пауза и среща с изложителите

Модератор - Богомил Стефанов, Българска асоциация по инфрачервена термография

12.10 - 12.30
Възможности за финансиране в иновативни технологии за бизнеса
Деница Николова, член на УС на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми

12.30 - 12.50
Пътната безопасност като елемент от индустриалната сигурност. Възможности за подобряване на условията на труд в средните и големи предприятия чрез въвеждане на мерки за повече пътна безопасност в производствените зони
Диана Русинова, Институт за пътна безопасност

12.50 - 13.10
Представяне на локални автоматизирани системи за оповестяване с възможност за интеграция към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, комуникационни сървъри за масово известяване чрез глас/SMS и DMR Tier III радиокомуникационни мрежи 
инж. Емил Ботушаров, ИТА Инженеринг ООД


13.10 - 13.30
Инфрачервената термография - диагностичен инструмент в различни индустриални приложения. Развитие на технологиите в сектора
Богомил Стефанов, Българска асоциация по инфрачервена термография

13.30 - 13.50
Стъпка в Бъдещето: от Видеонаблюдение към Производството без Аварии
Антон Младенов и Алексей Менделев, AxxonSoft Eastern Europe

13.50 - 14.00 Въпроси и отговори. Закриване
14.00 – 15.00 Обяд
Такси участие


1 участник - 360 лв. ● При регистрация на повече от един слушател от фирма, вторият получава 50% отстъпка, а третият е с безплатно участие. ● Представители на държавни, академични среди и студенти ползват 50% отстъпка от таксата.

*Цените са без ДДС и включват: достъп до B2B модул за предварително уреждане на срещи с останалите участници, лектори; кафе-пауза; симултанен превод български / английски език; листове за писане и химикал.
 
инж. Васил Манолов
Българска асоциация за изолации в строителството
Консултант по технически въпроси в областта на зидариите, изолациите и енергийната ефективност към КСЕЛА България ЕООД.


д-р Джездимир Кнезевич
Предприемач от световна класа с над 500 публикации и създател на Център за управление на индустриална сигурност, разходи и ефективност (MIRCE) към Университета Екcтър, Великобритания. Той е автор на иновативната концепция MIRCE Science.


Ханс ван Селм
Той е заемал ръководни позиции в нефтената и газовата промишленост. Бил е член на управителния съвет на Холандската асоциация за поддръжка. В момента е генерален секретар на Salvetti Foundation.


Георги Костов, Мениджър бизнес развитие, Коника Минолта България
Има повече от 10 години опит в имплементирането на решения, свързани с аналитично видеонаблюдение.


Антон Крантев, Мениджър бизнес развитие, Коника Минолта България
Притежава повече от 12 години опит в ИКТ, ръководейки проекти за видеонаблюдение, сигурност, IoT решения, Big Data, M2M, интелигентно измерване.


Любов Николова, Управител, Трокуттестгруп България
Бакалавър инженер „Материалознание“, магистър инженер „Пластична деформация на метали“. Има 4-годишен научно-изследователски опит в България и чужбина.


Радко Колев, Дрегер България
Той има над 20 години опит като специалист продажби. Провежда и специализирани обучения за работа в ограничени пространства.


Валерий Цанов, изпълнителен директор, Скортел.
Работил е към БАН като научен сътрудник и ръководител проекти за разпределени и мобилни информационни системи, автор е на научни публикации.


Тенчо Динев, съучредител и председател на УС на Национална камара "Пожарна безопасност в строителството"
Съосновател е на Боради - единствената у нас фирма със сертификат за инсталатор на системи от VdS Schadenverhütung.


Диана Русинова е учредител на Института за пътна безопасност.
Участва в множество проекти за превенция над риска в транспорта. Автор е на редица публикации и експертни становища.


Деница Николова, член на УС на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми и управляващ партньор в ИЮ Консулт.
Има значителен опит в проекти за разработване и внедряване на иновации.


Инж. Благовеста Шинева е основател на Център за изпитване и европейска сертификация.
Водещ одитор е по ISO 9001, лектор по европейско техническо законодателство, сертификация на продукти и системи за управление.


 

Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: