Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

9та Конференция за управление на отпадъци и рециклиране


Програма

28 март 2018, зала Мусала, Конгресен център, ИЕЦ, София
 


Първа сесия

10.00 - 10.20
Кръгова икономика: Предизвикателства и възможности за България.
Национални аспекти
Антон Пейчев, Министерство на околната среда и водите, България


10.20 - 10.40
Опитът и развитието на Холандия в контекста на кръговата икономика
Хърман Хаусман
, Агенция по околна среда Rijkswaterstaat към
Министерството на инфраструктурата и управлението на водите на Холандия
 

10.40 - 11.40
Образование, предприемачество и интегриране на нови бизнес модели за кръгова икономика
Марияна Хамънова, Клийнтех България


11.40 - 12.10
Кафе пауза

Втора сесия

Модератор:
Ася Добруджалиева, председател, Асоциация на еколозите от общините, България

12.10 - 12.30
Третиране на течности, получени при преработка на отпадъци
Драгана Раданов, WEHRLE Umwelt, Германия


12.30 - 13.30
Програма LIFE - инструмент на ЕС за финансиране на дейностите по околна среда и климата
Карлос де ла Паз и Панос Фетсис, Програма LIFE – Комуникационен екип


       - Структура на LIFE, бюджет и видове съфинансирани дейности
       - Процес на оценка и теми за проектни предложения
       - Близко до пазара измерение на LIFE
 

13.30 - 13.50
Генериране на енергия от отпадъците чрез биологични и термични технологии
Питър Кромек, Hitachi Zosen Inova, Швейцария


 

Регистрация за конференцията само на място!

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: