Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018
Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

9та Конференция за управление на отпадъци и рециклиране

Регистрация само онлайн до 22 март!
Програма

28 март 2018
 


 

  • Кръгова икономика: Предизвикателства и възможности за България.
    Национални аспекти
    Министерство на околната среда и водите, България

 


  • Програма LIFE - инструмент на ЕС за финансиране на дейностите по околна среда и климата
    Панос Фетсис и Карлос де ла Паз, Програма LIFE – Комуникационен екип


       - Структура на LIFE, бюджет и видове съфинансирани дейности
       - Процес на оценка и теми за проектни предложения
       - Близко до пазара измерение на LIFE

     

 


*Програмата е към дата 20 февруари 2018

 

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: