Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Конференция за Югоизточна Европа


seeSUSTAINtec няма да се проведе през 2020 г. Очаквайте онлайн каталог с изложителите.


Основна цел на Конференцията Smart Cities е да насърчи трансфера на интелигентни технологии и знания към развиващия се пазар на Югоизточна Европа.

Регионът се характеризира с напредък в прилагането на интелигентни системи в транспорта и сградите и се фокусира върху политиките за градска трансформация.

Събитието е сред значимите инициативи и регулярно се посещава от представители на общини и релевантни държавни институции, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор.

През 2019 г. се проведе Конференцията ‘Sofia Smart City Marketplace’, организирана от Клъстер София град на знанието. Тя се фокусира върху интелигентните градски технологии и популяризира продукти, технологии и постижения на компании, университети и научни институти, които могат да бъдат използвани в процеса на превръщане на София в град на знанието.

Лектори от: Българска академия на науките , Европейска комисия , United Academics , Директор на IXL Centre, Академия по иновационен мениджмънт, Евроконсултантс България, Визия за София, META, УНИБИТ, СИЕЛА Норма, Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, Джуниър Ачийвмънт България, CEED България, ADD България, РИСК Електроник, Телелинк, Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс, Давид холдинг и др
 

Виж програма 2019
 

Повече информация за възможностите за участие може да получите, като свържете с нас на: international@viaexpo.com; 032512907, 0886 792943
 
Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: