Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Информация за събитието Предотвратяване на корозията 

Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: