Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Специализирана Конференция и изложба за Югоизточна Европа


Cпоред Световната организация по корозия ежегодно загубите от нея надхвърлят 2200 милиарда долара. В същото време средствата, които се отделят за проблемите свързани с корозията, са между 1300 и 1400 милиарда долара.

Корозията може да повлияе на металите в почти всяка среда -  превозни средства (сухоземни и морски), строителни конструкции, ВиК, вентилационни системи, отоплителни инсталации, газопреносна мрежа, петролни резервоари, пристанища, платформи за добив на нефт и др.

Последствията от корозията може да се окажат опасни и скъпоструващи повреди на съоръжения от всякакъв род – сгради, инфраструктурни обекти и промишлени инсталации.

Този факт подтикна фирмите Парадайс Електрик Консулт (специализирани инженерингови услуги в областта на катодната защита от корозия) и Виа Експо (20 годишен опит в организиране на b2b събития) да обединят усилия за провеждане на първия за Югоизточна Европа международен форум за превенция от корозия - Corrosion Prevention Balkans 2018. Той цели да представи чуждестранни и български технологии, методи, материали и оборудване за защита от корозия.
 

Защо да участвате?
 

1.    Ще имате достъп до най-добрите компании, международни доставчици на техногии за катодна защита.
2.    Ще повишите познания си относно методите за защита от корозия.
3.    Ще се запознаете с водещи фирми, които прилагат тези системи за превенция на техните съоръжения
4.    Ще имате възможност за професионален диалог и нови бизнес контакти с мениджъри, инженери, инвеститори, проектанти, експерти по катодна защита и специалисти от различни сектори на индустрията и икономиката.

Corrosion Prevention Balkans включва в своя формат конференция и съпътстваща изложба.
 

Конференция
 

Изложение
 

За контакти:

Ернесто Стефанов (Парадайс Електрик Консулт) 088 428 80 89, 032 588 916, office@paradise-electric.eu

Таня Булдеева (Виа Експо) 032 512 905, 512 900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com

Мнения и отзиви 2017