Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Специализирана Конференция и изложба за Югоизточна Европа


Корозията влияе на металите в почти всяка среда -  превозни средства, строителни конструкции, ВиК, HVAC, газопреносна мрежа, петролни резервоари, пристанища, платформи за добив на нефт и др. Последствията от нея са скъпоструващи повреди, за отстраняването на които се отделят между 1300 и 1400 милиарда долара.

Corrosion Prevention Balkans 2018 ще представи чуждестранни и български технологии, методи, продукти и оборудване за защита от корозия, ще спомогне за създаване на бизнес партньорства.
 

Защо да участвате?
 

  • За да получите директен достъп до водещи компании и технологии
  • Да се запознаете с нови методи и продукти за защита от корозия
  • Ще се се срещнете с водещи фирми, които прилагат системи за превенция на своите съоръжения
  • Ще осъществите професионален диалог и нови бизнес контакти с мениджъри, инженери, инвеститори, проектанти, експерти и специалисти от различни сектори на индустрията.
     

За контакти:

Таня Булдеева 032 512 905, 512 900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com
Ернесто Стефанов 088 428 80 89, 032 588 916, office@paradise-electric.eu


Организатор:
         

С цел подпомагане на фирмите да преодолеят опасните последствия от корозия Парадайз Електрик и Виа Експо решиха да обединят усилия за организиране на Corrosion Prevention Balkans

 

 

  

 

Мнения и отзиви 2017

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: