Изложение за спорт и здравословен начин на живот
Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Изданието през 2016

Изложението за спорт и здравословен начин на живот бе проведено от 13-15 октомври 2016г. в София

 

 

 

 

 

 

Мнения и отзиви 2017

Издание 2015
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори: