Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Save the Planet 2018
27 – 29 март

 

 • Изложители от: Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Испания, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария
   

За 9-та поредна година - Австрийски павилион със съдействието на ADVANTAGE AUSTRIA София
 

 • Профил на изложителите: • Оползотворяване на биоотпадъци: компостиране, обработване на биомаса, механично и механично-биологично третиране на отпадъци, произпроизводство на горива, сушилни • Рециклиране: оборудване за сортиране, шредиране, измиване, дозиране, гранулиране, смесване, екструзия, ножове и резервни части • Инсинератори, третиране на опасни и болнични отпадъци • Събиране на отпадъци: контейнери, съдове, превозни средства, сателитна навигация • Кантарни системи за претегляне на превозните средства, приложение и при събиране на отпадъци • Услуги за устойчиво управление на отпадъци • Добри практики и европейски програми за финансиране, модел за публично-частно партньорство и др.
   
 •  Бизнес посетители от 15 държави.
   
 • Мениджъри - 49%, Маркетинг, продажби - 35%, Експерт, консултант - 16%
   

Как достигаме целевата аудитория чрез социалните мрежи?
Данните са актуални към март 2018г.


Имейл контакти: 150 000+
LinkedIn контакти: 27169+
Facebook контакти: 12 766     
Twitter контакти:  2 171
Посещения на уеб сайта: 172 266

 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: