Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019

Конференцията ще представи потенциала и напредъка на Региона в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност. Събитието е сред значимите инициативи, ефективна платформа за обмяна на опит и контакти между представители на общините, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор.

Тази година то ще се реализира в разнообразни формати - форум, кръгла маса, семинар и демонстрации.

Ще обхване актуални теми: политики и финансови механизми за зелено финансиране, внедряване на фотоволтаиците в сградния фонд, енергийно обследване и др.
 

Виж програма 2019
 

Повече информация за възможностите за участие може да получите, като свържете с нас на: international@viaexpo.com; +359/32512907
 

 

Мнения и отзиви 2018

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: