Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Конферентна част


seeSUSTAINtec няма да се проведе през 2020 г. Очаквайте онлайн каталог с изложителите.Предизвикателство пред балканските държави е намаляването на енергийния интензитет и съчетаването на използването на различни екологични източници за добив на енергия. В конферентната част на секцията „ЕЕ и ВЕИ“ експерти ще разгледат полезни теми.

  • AmBIENCe уъркшоп - Управление на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики, организатор: Европейския институт за ефективност на сградите (BPIE)

Целта на проекта AmBIENCe е да ускори трансформацията на сградния фонд в подкрепа на Директивата за енергийна ефективност чрез модела „Отговор на търсенето на електроенергия“ (Demand Response или DR е тенденцията за нормална консумация от крайните потребители в отговор на стимули от операторите на електрическите мрежи, създаден да минимизира използването на ел. енергия в случай на високи цени или в ситуация, когато надеждността на системата е заплашена). Авторитетни експерти ще запознаят собственици на сгради, банки, ЕСКО фирми и др. с потенциала за осъществяване на проекти за икономия на енергия чрез активното договаряне на енергийни характеристики на сградите (EPC). Концепцията и бизнес моделът EPC на активните сгради надгражда традиционното договаряне на енергийни характеристики чрез разширяване на гаранциите за енергийни характеристики за енергийната ефективност заедно с тези за валоризацията на гъвкавостта чрез услуги за „Отговор на търсенето на електроенергия“ и чрез разширяване на обхвата от групи сгради. Реалните ползи за участие в уъркшопа са: достъп до знания, касаещи повишаването на енергийната ефективност на сградите чрез иновативни бизнес модели, основани върху акцентите: Активни сгради - те могат да участват в програми за контролиране на енергийното потребление и енергийна ефективност; Сградите да имат достъп до пазари, където участниците в енергийната система се конкурират за повече гъвкавост; По-пълно разгръщане на потенциала на сградите за активен контрол чрез инвестиции в ИКТ, Интернет на нещата, сензори и автоматични устройства; Активни услуги за повишаването на комфорта и сигурността.

Велизар Киряков ще представи пътищата, по които можем да постигнем климатична неутралност чрез промяна на потребителските навици (потребление, пътувания, начини на производство) и чрез активни мерки, използвайки потенциала на соларната енергия. Той ще поясни защо фотоволтаичните централи могат да бъдат по-добрата алтернатива за добив на енергия в сравнение с изкопаемите горива. Г-н Киряков ще набележи стъпките за инсталиране на панели при съществуващата законова и нормативна рамка, както и ще обърне внимание и на темата за въглеродните компенсации (carbon offset).

Прочетете най-актуалните новини тук.

Ако се интересувате от презентация и от информация за възможностите за участие, свържете се с
Десислава Николова: international@viaexpo.com; 032/512 907; 032/960 011; 088 679 29 43.

Програма 2019


 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: