Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

ИЗЛОЖБЕНА ЗОНА


Зала Париж, Гранд Хотел Пловдив

Работно време:
14 ноември: 10.00 - 18.00; 15 ноември: 9.30 - 15.00


Виа Експо ви кани да посетите изложбената зона – входът е свободен

Ще се запознаете с иновативни решения на водещи компании от Австрия, България, Гърция, Хърватия и Франция.

Ще имате отлична възможност да научите повече как:

 • да поддържате вашето оборудване и сграден фонд, като повишите тяхната надеждност и рентабилност
 • да намалявате риска от аварии
 • да ограничавате принудителния престой на машини и хора
 • да защитавате персонала от критични ситуации
 • да избягвате непредвидени разходи и да бъдете по-конкурентоспособни.


В личен разговор с изложителите ще споделите своите конкретни нужди и ще може да направите информиран избор за решение.
 

Какви продукти и услуги ще бъдат представени?


I. КОНСТРУКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНДУСТРИАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

 • Проектиране на промишлени съоръжения
 • Експлоатация и поддръжка с цел предотвратяване на аварии при газови, топлоенергийни съоръжения, електрически и ВИК мрежи и съоръжения
 • Специални покрития и методи за защита на материалите
 • Измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения; Мобилни и стационарни измервателни лаборатории


II. ПРОЕКТИРАНE, ПОДДРЪЖКА, УКРЕПВАНЕ НА СГРАДИ
– НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ


Нови материали и технологии за укрепване и подсилване в строителството; Изпитване на строителни материали;
Сертифициране на строителни материали и продукти

III. ДЕЙСТВИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ АВАРИИ И ПОЖАРИ

 • Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, проектиране, инсталиране и обслужване
  Противопожарно оборудване, Системи за пожароизвестяване,
  Нови негорими материали, вентилационни инсталации,
  Методи за защита от възникване на пожар или взрив,
  Изготвяне на документация по „Пожарна безопасност“
 • Дигитални решения за предотвратяване на индустриални аварии. Анализ на опасностите. Превантивно управление на риска
  Системи за мониторинг, оповестяване и контрол. Управление на данни; Уеб приложения; Операции в реално време - IoT свързаност на индустриалните системи; Компютърни симулатори за бедствия и бедствия; Анализ на риска
 • Индустриални системи за сигурност
  Контрол на достъп, Видео наблюдение, Сигнално-охранителни системи, Мониторинг центрове за управление на сигурността
 • Аварийно - спасително оборудване

 

Преференциални цени за делегати от една и съща фирма
 Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: