Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Профил на изложителите

ВЕИ СИСТЕМИ
 

 • Биоенергия:
  - Биогорива
  - Пелети
  - Бойлери, котли и камини на пелети
  - инсталации и машини за производство на пелети, чипс, брикети
  - биогаз
   
 • Соларно термална енергия
 • Фотоволтаика
 • Инвертори
 • Геотермална енергия
 • Хидроенергия
 • Вятърна енергия
 • Съхранение на енергия  
   

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 

 • Когенерация
 • ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове
 • Енергоспестяващо осветление
 • Енергоефективна климатизация
 • Термо помпи
 • Енергиен мениджмънт
 • Оптимизиране на консумираната енергия
 • Интелигентно отопление и охлаждане с ВЕ (слънчева енергия, биомаса и  геотермалната енергия)
 • Електромобилност: eл. превозни средства, зарядни системи, батерии

 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО
 

 • Сгради с ниско потребление на енергия
 • ИТ за енергийна ефективност в сградите
 • Топло- и звукоизолационни материали и системи

 

УСЛУГИ
 

 • Консултантски услуги
 • Обучение и квалификация
 • Енергийно сертифициране
 • Медии
 • Специализиран софтуер
 • Организации

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: