Профил на изложителите на изложбата

Покажи Страниците

Браншове
 

ВЕИ СИСТЕМИ
 

 • Биоенергия:
  • Биогорива
  • Пелети
  • Бойлери, котли и камини на пелети
  • инсталации и машини за производство на пелети, чипс, брикети
  • биогаз
 • Соларно термална енергия
 • Фотоволтаика
 • Инвертори
 • Геотермална енергия
 • Производство на възобновяема енергия на място 
 • Хидроенергия
 • Вятърна енергия
 • Съхранение на енергия  
   

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 

 • Когенерация
 • ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове:
  •   Производство на електроенергия
  •   Селско стопанство
  •   Химия
  •   Строителство
  •   Транспорт
  •   Комунални услуги
  •   Др.
 • Енергоспестяващо осветление и отопление
 • Енергоефективна климатизация
 • Термо помпи
 • Енергиен мениджмънт
 • Оптимизиране на консумираната енергия
 • Интелигентно отопление и охлаждане с ВЕ (отпадната топлина, енергия от отпадъци, слънчева топлинна енергия, биомаса и  геотермалната енергия)
 • Електромобилност: eл. превозни средства, зарядни системи, батерии

 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО
 

 • Сгради с ниско потребление на енергия
 • ИТ за енергийна ефективност в сградите
 • Топло- и звукоизолационни материали и системи
 • Стени, врати,  фасади и покривни конструкции
   

УСЛУГИ
 

 • Консултантски услуги
 • Обучение и квалификация
 • Търговия с емисии
 • Енергийно сертифициране
 • Финансиране
 • Застраховане
 • Медии
 • Саниране на сгради
 • Специализиран софтуер
 • Организации


   
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo