Изложение и форум за устойчиви технологии секция „Управление на отпадъци и рециклиране, екология“ 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Мениджмънт на отпадъци

 ► Събиране на отпадъци

 • Контейнери
 • Компактиращи контейнери
 • Подземни системи
 • Кошчета & чували
 • Почистващи системи за контейнери


► Транспортни средства и технологии

 • За събиране на контейнери
 • Индустриални камиони
 • Ремаркета
 • Товаро-разтоварни системи
 • Кранове
 • Конвейри
 • Претоварни станции


► Третиране на отпадъци - оборудване

 • Биогаз системи
 • Балиращи съоръжения
 • Трошачки
 • Преси
 • Шредери
 • Сортиращи линии
 • Сепаратори
 • Измиване /сушене оборудване
 • Миксери
 • Екструдери

 

► Третиране на медицински отпадъци

► Депа

 • Покривни материали
 • Багери/булдозери
 • Изграждане на депа
 • Рекултивация
   

►Третиране и обезвреждане на опасни отпадъци

►Технологии и оборудване за компостиране


ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ
 

►Термична обработка – чрез директно изгаряне

 

РЕЦИКЛИРАНЕ

► Рециклиращи заводи

► Рециклиращи системи и технологии за:

 • Строителни отпадъци
 • Електрическо и електронно оборудване
 • Стъкло
 • Метали
 • Масла
 • Хартия и картон
 • Пластмаса и гума
 • Текстил
 • Автомобилен скрап
 • Дърво

► Продукти, произведени от рециклирани материали


УСЛУГИ

► Консултантски и инженерингови
► Околна среда – системи за управление, одит
► Екологични проекти
► Почистване на улиците, поддръжка на пътищата през зимата
► Преносими тоалетни
► Лични предпазни средства
► Професионално здраве и безопасност на продуктите
► Информационни технологии
► Финанси
► Асоциации, Организации по оползотворяване на отпадъци
► Изследователски институти
► Специализирани издания

 Мнения и отзиви 2019

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: