Профил на изложителите

Начало > Профил на изложителите

Покажи Страниците

Дейности и обезопасяване
 

 • Пречистване на въздуха
 • Химична и биологична защита
 • Гражданска защита
 • Събиране и обработка на данни
 • Електрическа безопасност
 • Оборудване за превенция на опасностите върху околната среда
 • Ергономия
 • Метеорология
 • Защитата от експлозия
 • Геологични информационни системи
 • Третиране на опасни отпадъци
 • Промишлена безопасност, охрана на труда и хигиена
 • Защита от шум / вибрации
 • Трудова медицина
 • Лични предпазни средства и облекло
 • Радиационна защита
 • Спасително оборудване
 • Сателитно телекомуникационно оборудване
 • Системи за локализация
 • Безопасност на транспорта
 • Информация за времето; автоматични метеорологични станции (AWSs)
   
 • Застраховане и управление на риска


Действия и оборудване при бедствия и аварии
 

 • Алармени и евакуационни системи
 • Организации и фирми за услуги
 • Оборудване за рязане
 • Оборудване и услуги за обеззаразяване
 • Технологии за реконструкция при бедствия и аварии
 • Противоземетръсни мерки
 • Управление на извънредните ситуации и на риска от бедствия
 • Техническо оборудване
 • Противопожарно оборудване
 • Контрол на наводненията
 • Генератори и осветителна техника
 • ИКТ управление при бедствия
 • Стълби
 • Животоподдържащите системи
 • Помпи
 • Медицинско оборудване за първа помощ

                    o Дихателни апарати
                    o Апаратура за дезинфекция
                    o Друго медицинско оборудване и материали
                    o Медицински палатки
                    o Носилки и аксесоари
 

 • Превозни средства и оборудване

                   o Линейки
                   o Спасителни превозни средства
                   o Противопожарни коли
                   o Специални превозни средства
                   o Оборудване на превозните средства
 

 • Системи за видео наблюдение
 • Перилни и сушилни системи за дрехи и аксесоари


 

Международна изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа.
През 2017 се включиха водещи компании от: Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Чехия и Швейцария, национални павилиони на Италия и Австрия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Асансьори и ескалатори

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел:

ViaExpo