Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Профил на изложителите

Енергийна ефективност в интелигентния град и сградния фонд

 • Пасивни сгради
 • Информационни системи за управление в сградите
 • Компютърно моделиране на сградите
 • Интелигентно осветление, отопление и охлаждане
 • Енергийно-ефективна домашна техника


Интелигентна енергия

 • Интелигентни мрежи
 • Съхранение на енергия
 • Енергиен мениджмънт


Устойчива градска мобилност

 • Интелигентни транспортни мрежи
 • Интелигентeн обществен транспорт
 • ИКТ в търговията и логистиката за намаляване на енергийната консумация


Устойчива градска околна среда

 • Интелигентно  планиране и градоустройство
 • Ресурсен мениджмънт и управление на отпадъците


Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове

 • Облачни услуги
 • Географски информационни системи (ГИС)
 • ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение
 • Градски информационни платформи
 • Интернет на нещата (IoT)
 • Връзка машина с машина (M2M)

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: