Профил на изложителите

Начало > Събития > Интелигентни градове

Покажи Страниците

Браншове
 

Енергийна ефективност в интелигентния град и сградния фонд

 • Пасивни сгради
 • Информационни системи за управление в сградите
 • Компютърно моделиране на сградите
 • Интелигентно осветление, отопление и охлаждане
 • Енергийно-ефективна домашна техника


Интелигентна енергия

 • Интелигентни мрежи
 • Съхранение на енергия
 • Енергиен мениджмънт


Устойчива градска мобилност

 • Интелигентни транспортни мрежи
 • Интелигентeн обществен транспорт
 • ИКТ в търговията и логистиката за намаляване на енергийната консумация


Устойчива градска околна среда

 • Интелигентно  планиране и градоустройство
 • Ресурсен мениджмънт и управление на отпадъците


Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове

 • Облачни услуги
 • Географски информационни системи (ГИС)
 • ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение
 • Градски информационни платформи
 • Интернет на нещата (IoT)
 • Връзка машина с машина (M2M)

 


 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Издание 2018

Официален медиен партньор:


 

ВИП компании:

ViaExpo