Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Изложбена част 


Паралелно на конференцията ще се проведе съпътстващо изложение, даващо възможност за директни бизнес контакти и създаване на нови партньорства.

Браншове на изложителите:

  • Модерни технологии и инструменти за защита от корозия
  • Изолационни и защитни материали
  • Оборудване за повърхностна обработка
  • Покриващо оборудване
  • Инструменти и уреди за определяне качеството на изолационните и защитни покрития; неразрушително изпитване и инструменти за техническа диагностика
  • Електрохимична защитна екипировка и технологии за наземни и подводни съоръжения;
  • Модерни антикорозионни материали  
  • Поддръжка и ремонт
  • Техническо регулиране

Изложители

 

 

Мнения и отзиви 2017

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: