ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Институции

Институции

•    Европейска комисия – Генерална дирекция „Енергетика“
•    Европейска комисия – Генерална дирекция „Околна среда“
•    Министерство на икономиката и енергетиката
•    Министерство на околната среда и водите
•    Министерство на регионалното развитие
•    Посолство на Австрия в България – Търговски отдел
•    Посолство на Аржентина в България
•    Посолство на Белгия – Търговска секция
•    Посолство на Испания в България
•    Посолство на Норвегия в България
•    Посолство на Полша в България - Отдел за промоция на търговията и инвестициите на
•    Посолство на Холандия в България
•    Столична община
•    Търговска FINPRO България
•    CzechTrade България


Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Мнения и отзиви 2019