Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Новини от сектора на Интелигентни градовеПресинформация
Нови продукти и услуги, предлагани на българския пазар от изложителите.
   
   
Електронен бюлетин
Новостите от света на Интелигентните градове.
   

Браншови Новини
Интересна информация от мрежата за енергоефективни проекти.


 


Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: