ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Организации

Организации

•    ARGE Kompost & Biogas Austria
•    AWEX България
•    Build Up
•    Credo Bonum
•    Euroheat & Power
•    Eвропейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA)
•    ICLEI Europe - Европейски секрeтариат
•    ICT Cluster България
•    Montanuniversitaet Leoben
•    Solar Macedonia
•    Umweltcluster Bayern
•    Umwelttechnik-Cluster Австрия
•    Австрийска енергийна агенция
•    Американска търговска камара
•    Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+)
•    Асоциация на еколозите от общините в България
•    Българо-румънска търговска камара
•    Българо-скандинавска търговска камара
•    Българска асоциация електрически превозни средства
•    Българска асоциация за изолации в строителството
•    Българска асоциация на производителите на екологична енергия
•    Българска асоциация на софтуерните компании
•    Българска асоциация по рециклиране
•    Българска ветроенергийна асоциация
•    Българска национална телевизия
•    Българска стопанска камара
•    Българска фасилити мениджмънт асоциация
•    Българска фотоволтаична асоциация
•    Български съвет за устойчиво развитие
•    Българско национално радио
•    Германско партньорство за рециклиращи технологии и управление на отпадъци
•    Гръцка асоциация за управление на отпадъци
•    Европейска асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA)
•    Европейска банка за възстановяване и развитие
•    Европейска асоциация за биомаса (AEBIOM)
•    Европейска инвестиционна банка
•    Европейска мрежа на специалистите по опазване на околната среда (ENEP)
•    Европейска федерация за възобновяема енергия (EREF)
•    Европейска федерация за управление на отпадъците и екологични услуги  (FEAD)  
•    Европейски институт по енергийните характеристики на сградите (BPIE)
•    Европейски съвет за енергийноефективна икономика (ECEEE)
•    Икономическа камара на Сараево
•    Интелигентна енергия – Европа
•    Италианска търговска камара в България
•    Италиански институт за чуждестранна търговия в България
•    Камара на архитектите в България
•    Камара на строителите в България
•    Конфиндустрия България
•    Македонска икономическа камара
•    Национално сдружение на общините в Република България
•    Организация на черноморско икономическо сътрудничество  (BSEC)
•    Парижка търговска камара
•    Румънска камара на общините
•    Русенски университет „Ангел Кънчев”
•    Световен алианс за децентрализирана енергия  (WADE)
•    Съвет за изследване на технологиите за енергия от отпадъци (WtERT)
•    Съвет за регионално сътрудничество (RCC)
•    Съюз на конфедерациите на индустрията от Черноморския и Каспийския регион (UBSCCE)
•    Съюз на производителите на екологична енергия BG
•    Турска асоциация за соларна енергия
•    Турско-българска търговска камара
•    Търговско-индустриална камара в Солун
•    Унгарска агенция за инвестиции и търговия
•    Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)
•    Холандска асоциация за управление на отпадъците

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Мнения и отзиви 2019