Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Паралелни събития


 

Българо-немски семинар по управление на отпадъците – сътрудничество, концепция и трансфер на технологии

Организатор: Немската агенция по околна среда
7 март, Зала Вихрен, 2 ет.,
Конгресен център, ИЕЦ София

10:00 - 17:30

Семинарът се осъществява в рамките на проекта UFOPLAN „Идентифициране и обмен на концепции за управление на отпадъците, услуги и продукти“ от партньорите по проекта adelphi consult GmbH, INTECUS GmbH и FFU – Изследователски център за политика по отношение на околната среда на Свободния университет в Берлин

Предварителна регистрация може да бъде направена на следния линк

 Семинар „Управление на опасните отпадъци в България. Съществуващи проблеми и решения“

Организатор: БалБок Инженеринг АД
7 март 2017,  зала Руен, 2 ет.,
Конгресен център, ИЕЦ София

12:00 - 15:00

Събитието ще насочи вниманието към необходимостта от цялостен подход към опасните отпадъци, квалификацията и информационното осигуряване на специалистите в България. БалБок е водеща българска компания с 26-годишна история в опазването на околната среда, чиято дейност е свързана както с третиране на отпадъци, консултации и обучение, така и с научно-изследователска работа и лабораторни анализи. На семинара са поканени български и чуждестранни лектори и специалисти.

 

 

 

 

    
    

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: