Партньори

Начало > Партньори

Покажи Страниците
Международни партньори 2016


Австрийска асоциация за биогаз и компост


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


Конвент на кметовете


EuroACE


OSGP Alliance


Архитектурен съвет на Европа


BPIE - Buildings Performance Institute Europe


IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии


Европейска асоциация за биомаса (AEBIOM)


Umwelt Cluster Bayern


Calypso Networks Association


Umwelttechnik-Cluster


Регионална търговска камара - Бърно


Европейски съвет за геотермална енергия


Международна геотермална асоциация (IGA)


Българо-китайска търговско-промишлена камара


Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)


Propellets


Националната агенция за съхранение на енергия (NAPE)


Испанска биогаз асоциация


Италианска асоциация за компостиране и биогаз


German Sustainable Building Council


ICCI 2016


Grupul Roman pentru Investitii si Consultanta (RGIC)


Регионалната търговска камара Ниш


Албанската енергийна асоциация

 

Български партньори 2016


Камарата на архитектите
в България (КАБ)


Асоциация на производителите
на екологична енергия (АПЕЕ)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Камара на инсталаторите
в България


Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС)


Съюз на производителите на
екологична енергия-BG (СПЕЕ –BG)


Български съвет
за устойчиво развитие (БСУР)


Българска фасилити мениджмънт асоциация


Българска фотоволтаична
асоциация (БФА)


Българска ветроенергийна асоциация


Българо-румънска търговско
промишлена палата (БРТПП)


Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране


Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)


Българска Стопанска Камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Списание "Твоят БИЗНЕС"и


Finansirane.eu - Финансирай идеите си


Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)


Сдружение на Югозападните общини


Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК)


Регионалната асоциация на общини “Тракия”


Национална овцевъдна асоциация


Съюз по хранителна промишленост


Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост


Асоциация на млекопреработвателите в България


Еко Енергия


Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България


Асоциация на земеделските производители в България


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци


Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 07, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 09, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
Информация за пресата:

16

ViaExpo