Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Международни и български партньори 2017

 


Euroheat & Power


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


Propellets


EuroACE


Испанска биогаз асоциация


Австрийска асоциация за биогаз и компост


Европейски съвет за геотермална енергия


Eurelectric


ETA-Florence Renewable Energies


European Biogas Association


ThinkGeoEnergy

Български партньори 2017


Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM)


Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Сдружение на Югозападните общини


Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС)


Съюз на производителите на
екологична енергия-BG (СПЕЕ –BG)


Камара на инсталаторите
в България


Български съвет
за устойчиво развитие


Finansirane.eu - Финансирай идеите си


Камарата на строителите
в България (КСБ)


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци


Национална асоциация на младите фермери в България


 

 

  

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: