Партньори през изминалата година

Покажи Страниците
Международни партньори 2017


Euroheat & Power


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


Propellets


EuroACE


Испанска биогаз асоциация


Австрийска асоциация за биогаз и компост


Европейски съвет за геотермална енергия


Eurelectric


ETA-Florence Renewable Energies


European Biogas Association


ThinkGeoEnergy

Български партньори 2017


Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM)


Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Сдружение на Югозападните общини


Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС)


Съюз на производителите на
екологична енергия-BG (СПЕЕ –BG)


Камара на инсталаторите
в България


Български съвет
за устойчиво развитие


Finansirane.eu - Финансирай идеите си


Камарата на строителите
в България (КСБ)


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци


Национална асоциация на младите фермери в България


 

 

  

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo