Партньори

Начало > Партньори

Покажи Страниците
Международни партньори 2016


Архитектурен съвет на Европа


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


Конвент на кметовете


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


EuroACE


OSGP Alliance


Calypso Networks Association


BPIE - Buildings Performance Institute Europe


Umwelt Cluster Bayern


IBESA-Международен алианс за съхранение на енергия и батерии


Регионална търговска камара - Бърно


Българо-китайска търговско-промишлена камара


Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)


Европейски съвет за геотермална енергия


Асоциация за интелигентна енергия на Израел


Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)


Националната агенция за съхранение на енергия (NAPE)


Vojvodina ICT Cluster


German Sustainable Building Council


Grupul Roman pentru Investitii si Consultanta (RGIC)


Регионалната търговска камара Ниш


Албанската енергийна асоциация

 

Български партньори 2016


Камарата на архитектите
в България (КАБ)


Асоциация на производителите
на екологична енергия (АПЕЕ)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Камара на инсталаторите
в България


Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС)


Български съвет
за устойчиво развитие


Българска фасилити мениджмънт асоциация


Българска фотоволтаична
асоциация (БФА)


Българска ветроенергийна асоциация


Българо-румънска търговско
промишлена палата (БРТПП)


Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране


Българската асоциация
на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)


Българска Стопанска Камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска асоциация по информационни технологии


Списание "Твоят БИЗНЕС"


Finansirane.eu - Финансирай идеите си


Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)


Сдружение на Югозападните общини


Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК)


Регионалната асоциация на общини “Тракия”


Еко Енергия


Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България


Асоциация на софтуерните инженери


Партньори 2016

 

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа
Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен

15

ViaExpo