Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Международни и български партньори и медии 2018



 

 


Българската камара на химическата промишленост




















Медийни партньори



















Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: