Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Международни и български партньори 2017

 


Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите


Асоциация на предприятията за екологични технологии на Унгария 


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


Факултет за технологии за обработка и
управление на отпадъците, Университет в Леобен, Австрия


Холандска асоциация за управление на отпадъци


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


Германски технологии за управление на отпадъците


Австрийска асоциация за биогаз и компост


FEAD


European Biogas Association


Eвропейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA)


DDR Expo

Български партньори 2017


Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)


Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Сдружение на Югозападните общини


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска асоциация по рециклиране (БАР)


Браншова Асоциация Полимери


Finansirane.eu - Финансирай идеите си


Камарата на строителите
в България (КСБ)


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци


Национална асоциация на младите фермери в България

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: