Партньори

Начало > Партньори

Покажи Страниците
Международни партньори 2015


Cleantech Switzerland


Германски технологии за управление на отпадъците


Регионална търговска камара - Бърно


Датска асоциация за управление на отпадъци


Европейска асоциация на рециклаторите на пластмаси


Австрийска асоциация за биогаз и компост


Eвропейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA)


Фондация за икономика и
устойчиво развитие на регионите в Европа


Конвент на кметовете


Факултет за технологии за обработка и
управление на отпадъците, Университет в Леобен, Австрия


Compostory


Стопанска камара на Сараево


Netherlands Council for Trade Promotion


PlasticsEurope


IdentiPlast


FEDARENE – Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда


Европейската асоциация за биомаса (AEBIOM)


Национална асоциация на рециклаторите в Унгария


Търговска камара - Кавала


Umwelttechnik-Cluster


Европейска Мрежа за Компост

 

Български партньори 2015


Камарата на строителите
в България (КСБ)


Турско-българска
търговско-индустриална камара


Българска асоциация по рециклиране (БАР)


Асоциация на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ)


Българо-румънска търговско
промишлена палата (БРТПП)


За Земята


Фондацията за реформа в
местното самоуправление


Асоциация на
българските градове и региони


Браншова Асоциация Полимери (БАП)


Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране

Доставчик на техническо оборудване:


ВЕА Solutions

Партньори 2016

 

Международна изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа.
Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен

17

ViaExpo