Профил на изложителите и посетителите

ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ:

Профил на изложителите:

 

  • Консултантски фирми за експортни стратегии, навлизане на нови пазари и форми на търговско коопериране
  • Фирми за данъчно, правно и финансово консултиране в сферата на експортната дейност и с експертиза за определени държави
  • Банки и експортни застрахователи, факторинг фирми
  • Фирми за транспорт и спедиция
  • Митнически услуги
  • Фирми за квалификация и обучение на персонала
  • Маркетингови и рекламни фирми
  • Фирми за изграждане на изложбени щандове в чужбина
  • Туристически агенции с контакти за подходящо настаняване на изложителите по време на международни прояви в Европа.


 
Профил на посетителите: експорт мениджъри, специалисти по бизнес развитие и маркетинг в редица производствени и търговски фирми, ориентирани към износ на стоки и услуги.

Мнения и отзиви 2017