Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

8-ма Конференция за Югоизточна Европа„Управление на отпадъци и рециклиране 2017“

8 март, зала Мусала

 

Първа сесия

Модератор:
Ася Добруджалиева, Асоциация на еколозите от общините, България

10:00 - 10:20
Кръговата икономика: предизвикателства и възможности за ЕС и България 
- Розалина Петрова, Европейска комисия, ГД Околна среда, Белгия

10:20 - 10:40
Аспекти на националната политика - Министерство на околната среда и водите, България

10:40 - 11:00
Представяне на най-добрите чужди и български практики като успешни примери при кръговата икономика в рамките на проекта CESME - Кръгова икономика за малките и средни предприятия, финансиран по INTERREG EUROPE  -  Мадлена Владимирова, Асоциация на еколозите от общините, България

11:00-12:00
Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина. Италиански фирми представят добри практики, проекти, нови технологии

  • ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина - Чинция Бруно, Директор на Офиса в София
  • Мобилно компостиране по система АПИЕСЕ в проветриви big bag чували - Марко Сартори, фирма Апиесе
  • Микровълнова пиролиза за излезли от употреба гуми. Зеленият бизнес на бъдещето - Симоне Грамини, фирма КАФ
  • Проект „Идро серра” - иновативни технологии за третиране на отпадъците. (Затворен цикъл: отпадъци - енергия - компост - храна) - Галина Мирчева, Идро Груп
  • Представяне и успешни проекти - Давиде Фурлан, фирма Ладурнер Амбиенте
  • ИДРО ИТАЛИЯ - вашия партньор в устойчивото третиране на отпадни води и утайки - Джанфранко Верона, фирма Идро Италия
     
Дискусия
12:00 – 13:00   Кафе паузаВтора сесия


Оползотворяване на отпадъци:
 

13:00 - 13:20
Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци - Николай Михайлов, Софийска община

13:20 - 13:40
Холандският напредък в контекста на кръговата икономика
- Хърман Хаусман, Агенция по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия

13:40 - 14:00
Технологии и централи на фирма MARTIN - решения за използване на енергията и суровините от отпадъците - Стефан Шолц, MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Германия

14:00 - 14:20
Производството на биогаз от активни утайки от пречиствателните станции - Стефани Шайдъл, Европейска асоциация за биогаз

Дискусия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: