Програма 2017

Покажи Страниците


Програма

8-ма Конференция за Югоизточна Европа
„Управление на отпадъци и рециклиране 2017“

8 март, зала Мусала

 

Първа сесия

Модератор:
Ася Добруджалиева, Асоциация на еколозите от общините, България

10:00 - 10:20
Кръговата икономика: предизвикателства и възможности за ЕС и България 
- Розалина Петрова, Европейска комисия, ГД Околна среда, Белгия

10:20 - 10:40
Аспекти на националната политика - Министерство на околната среда и водите, България

10:40 - 11:00
Представяне на най-добрите чужди и български практики като успешни примери при кръговата икономика в рамките на проекта CESME - Кръгова икономика за малките и средни предприятия, финансиран по INTERREG EUROPE  -  Мадлена Владимирова, Асоциация на еколозите от общините, България

11:00-12:00
Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина. Италиански фирми представят добри практики, проекти, нови технологии

  • ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина - Чинция Бруно, Директор на Офиса в София
  • Мобилно компостиране по система АПИЕСЕ в проветриви big bag чували - Марко Сартори, фирма Апиесе
  • Микровълнова пиролиза за излезли от употреба гуми. Зеленият бизнес на бъдещето - Симоне Грамини, фирма КАФ
  • Проект „Идро серра” - иновативни технологии за третиране на отпадъците. (Затворен цикъл: отпадъци - енергия - компост - храна) - Галина Мирчева, Идро Груп
  • Представяне и успешни проекти - Давиде Фурлан, фирма Ладурнер Амбиенте
  • ИДРО ИТАЛИЯ - вашия партньор в устойчивото третиране на отпадни води и утайки - Джанфранко Верона, фирма Идро Италия
     
Дискусия
12:00 – 13:00   Кафе паузаВтора сесия


Оползотворяване на отпадъци:
 

13:00 - 13:20
Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци - Николай Михайлов, Софийска община

13:20 - 13:40
Холандският напредък в контекста на кръговата икономика
- Хърман Хаусман, Агенция по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия

13:40 - 14:00
Технологии и централи на фирма MARTIN - решения за използване на енергията и суровините от отпадъците - Стефан Шолц, MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Германия

14:00 - 14:20
Производството на биогаз от активни утайки от пречиствателните станции - Стефани Шайдъл, Европейска асоциация за биогаз

Дискусия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 08, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo