Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

13-та Конференция за Енергийна ефективност и Възобновяема енергия

 

Програма

зала Мусала, Конгресен център ИЕЦ София

7 март 2017, София


 

10:00 - 10:40    

Официално откриване, зала Мусала, Конгресен център


Първа сесия                              
Спонсор на сесията :


Модератор: проф. Анна Аладжаджиян

10:45 - 11:05 
Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа
- Анна Димитрова, EURELECTRIC

11:05 - 11:25
Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове
- Георги Чавдаров, Европейска инвестиционна банка

11:25 - 11:55
Проект OrbEEt - създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и подобряване на бизнес процесите
- Аглика Георгиева, Балканика Енерджи, България

11:55 - 12:15
Подкрепа за развитие на иновации в сферата на енергиите - Марияна Хамънова-Рондини
, Cleantech Bulgaria (представител за InnoEnergy в България)

12:15 - 12:35 
BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса - Концепция за създаване на устойчива регионална доставка  на дървесна биомаса
- Николай Каканаков, Национална асоциация за биомаса, България
 - В4B - подпомагане на европейския бизнес как да използва биомасата за отопление  - проф. Анна Аладжаджиян, Национална асоциация за биомаса, България

12:35 - 12:55
Ноу-хау и технологии от Аржентина в сектора възобновяема енергия - Н. Пр. Алберто A.M. Труеба, Посолство на Аржентина в България

12:55 - 13:10   Дискусия

13:10 - 14:00   Кафе пауза


Втора сесия - Геотермалната енергия и нейното приложение

Модератор: проф. Александър Георгиев
 

14:00 - 14:20 
Геотермалната енергия и нейното устойчиво влияние. Как геотермалните ресурси допринасят за нашето благосъстояние - Джулиет Нюсън, Международна геотермална асоциация

14:20 - 14:40 
Употреба на геотермалната енергия в балканските страни - настоящ статус и бъдещи перспективи
- Робърт Гаврилиуч, Европейски геотермален съвет

14:40 - 15:00 
Подобряване рентабилността на централите с ниско топлосъдържание -  турбина с 2 атмосфери налягане -
Стефано Консоланди , Exergy, Италия

15:00 - 15:20 
Преглед на бългаския геотермален пазар - Васил Кольковски
, Българска асоциация за термопомпи

15:20 - 15:40 
Приложението на геотермалната енергия в Македония
- проф. Саня Поповска-Василевска, Македония

15:40 - 15:50   Дискусия

15:50   Кафе Пауза


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: