Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Програма на Конференция 2017

Зала Родопи, Конгресен център, ИЕЦ

7 март, София

 

10:00 - 10:40    

Официално откриване, зала Мусала, Конгресен център

 

Първа сесия в партньорство с Иновация Норвегия - София

11:00 - 13:00

Енигмата на електронното здравеопазване - Кръгла маса, организирана от Иновация Норвегия в рамките на програма Иновации в зелената индустрия, Норвежки финансов механизъм 2009-2014

Модератор: Пламен Русев
, основател и председател на Webit.Foundation

Приветствени думи: Венцеслава Янчовска - мениджър на офиса на Иновация Норвегия в България
 

 • Изграждане на национална здравна информационна система - Найден Шиваров, Министерство на здравеопазването на Република България   
      
 • Норвежкото електронно здравеопазване и Норвежкия център за е-здравеопазване - Ан Торил Нордслета, Норвежки изследователски център за електронно здравеопазване
   
 • Експоненциално здраве - как технологиите ще променят изцяло здравеопазването такова каквото го познаваме в следващото десетилетие - Пламен Русев, основател и председател на Webit.Foundation
   
 • Електронното здравеопазване и подготовката на бъдещите поколения здравни професионалисти - предизвикателства и възможности - проф. Тодорка Костадинова, Заместник-ректор, Медицински университет Варна
   
 • Стъпки за подобряване на грижата за пациента - д-р Иван Вецев, Национална пациентска организация
   
 • От е-здравеопазване към персонализирана медицина - Анета Пиперкова, Българска асоциация за персонализирана медицина
   
 • Електронни платформи - връзката на пациента със здравната институция  - Силвия Александрова, Credoweb
   
 • Дискусия
13:00 - 14:00   Кафе пауза


Втора Сесия

Модератор:
Милен Атанасов, журналист, автор на предаването Зелена светлина по БНТ

14:00 - 14:20
Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове:
Цифровият единен пазар и икономиката на интелигентния град -  Нуриа Де Лама
, Европейската Big Data асоциация

14:20 - 14:40
Изграждане и оркестриране на Умни градове
- Джон Лагоянис,


Интраком Телеком,  Гърция

14:40 - 15:00
Смарт фасилити мениджмънт - Горан Миланов, Българска фасилити мениджмънт асоциация

15:00 - 15:20
Иновативни технологии и подходи за проследяване и моделиране на велосипедните и пешеходните потоци
- Ина Карова, Енергийна Агенция - Пловдив

15:20 - 15:40
Професионално образование и обучение за почти нулево-енергийни сгради - Драгомир Цанев, ЕнЕфект, България

15:40 - 15:50   Дискусия

15:50   Кафе пауза

 *Участието в първата сесия е безплатно.

 

Мнения и отзиви 2017

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: