Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа


Програма

27 март 2018, зала Мусала, Конгресен център, ИЕЦ, София
09:45 Официално откриване

Официални гости с приветствено слово:

 

 • Йоана Христова – заместник-кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване”, Софийска община
 • Красимир Живков - Заместник-министър на околната среда и водите на Република България
 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България*
 • Дидие Кулон, Генерален директор, Международен хладилен институт (със седалище в Париж)
 • Н. Пр. Алберто А. М. Труеба - посланик на Аржентина в България
 • Улрике Щрака - търговски съветник, Advantage Austria София
 • Траян Кебелеу - заместник-генерален секретар на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество
   

*Поканен

10:00 - 12:40 Първи панел

11:00 - 11:20  Кафе пауза (зала Вихрен)Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Водещи: Джудит Евънс (координатор на проекта CryoHub, Лондон Саут Банк Унивърсити, Великобритания) и Костадин Фикиин (ръководител на CryoHub екип, Технически университет - София, България)
 

 1. Проекти за съхранение на енергия в рамките на „Хоризонт 2020“ - Реми Дено (Генерална дирекция „Енергетика“, Европейска комисия)
   
 2. Хладилен сектор и енергия - Дидие Кулон (Генерален директор, Международен хладилен институт)
   
 3. Криогенно съхранение на енергия – инженерни и социо-икономически проблеми - Мохамед Иуби Идриси (Ръководител на R&D група, Ер Ликид, Франция)
   
 4. Проектът CryoHub - Джудит Евънс (Координатор на прокта CryoHub, Лондон Саут Банк Унивърсити, Великобритания)
   
 5. Перспективи за CryoHub в Eвропа – енергийно картографиране на хладилни хранилища и ВЕИ - Паола Мазучели (Генерален секретар, Асоциация на европейските изследователски центрове по възобновяема енергия)
   
 6. Криогенното съхранение на енергия от гледна точка на енергийната политика - Джонатан Радклиф (Директор по енергийна политика, Бирмингамски енергиен институт, Университет на Бирмингам, Великобритания)
   
 7. Съхранение на енергия в българската електроенергийна система – настояще и бъдеще - Стефан Сулаков (Ръководител на „Енергийни режими“, Електроенергиен системен оператор ЕАД, България).


*Официален език на първа сесия - английски.

13:30 - 15:30   Втори панел

14:30 Кафе пауза (зала Мусала)Уъркшоп:  "Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“
Водещ:
Ирина Терзийска – Председател на Борда на Директорите на Европейски институт по труда

Уъркшопът ще представи два проекта насочени към иновативно он-лайн обучение за внедряване на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор и за повишаване на енергийната ефективност в работните офиси:
 

 1. Проект GSS-VET “Геотермални и соларни умения – продължаващо образование и обучение“, финансиран по Програма Еразмус + на Европейската комисия 
  В проекта участват 16 партньора от 4 страни:  България, Германия, Гърция и Испания. От българска страна участват партньорите: Европейски институт по труда, Енергиен център София, Технически университет- София, Камара на инсталаторите в България. 
   
 2. Проект по Еразъм+  :“ SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома“. Партньори от Белгия, България Литва, Гърция, Испания.  От българска страна партньор е Софийска енергийна агенция-Софена.
   

 

Регистрацията е затворена!
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: