Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа

Регистрация само онлайн до 22 март!Програма

27 март 201809:45 Официално откриване

10:00 Първи панел
Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

Водещи:
Джудит Евънс (координатор на проекта CryoHub, Лондон Саут Банк Унивърсити, Великобритания) и Костадин Фикиин (ръководител на CryoHub екип, Технически университет - София, България)
 

 1. Проекти за съхранение на енергия в рамките на „Хоризонт 2020“ - Реми Дено (Генерална дирекция „Енергетика“, Европейска комисия)
   
 2. Хладилен сектор и енергия - Дидие Кулон (Генерален директор, Международен хладилен институт)
   
 3. Криогенно съхранение на енергия – инженерни и социо-икономически проблеми - Мохамед Иуби Идриси (Ръководител на R&D група, Ер Ликид, Франция)
   
 4. Проектът CryoHub - Джудит Евънс (Координатор на прокта CryoHub, Лондон Саут Банк Унивърсити, Великобритания)
   
 5. Перспективи за CryoHub в Eвропа – енергийно картографиране на хладилни хранилища и ВЕИ - Паола Мазучели (Генерален секретар, Асоциация на европейските изследователски центрове по възобновяема енергия)
   
 6. Криогенното съхранение на енергия от гледна точка на енергийната политика - Джонатан Радклиф (Директор по енергийна политика, Бирмингамски енергиен институт, Университет на Бирмингам, Великобритания)
   
 7. Съхранение на енергия в българската електроенергийна система – настояще и бъдеще - Представител на българския енергиен сектор


13:30   Втори панел
Уъркшоп:  "Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“
Водещ:
Ирина Терзийска – Председател на Борда на Директорите на Европейски институт по труда

Уъркшопът ще представи два проекта насочени към иновативно он-лайн обучение за внедряване на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор и за повишаване на енергийната ефективност в работните офиси:
 

 1. Проект GSS-VET “Геотермални и соларни умения – продължаващо образование и обучение“, финансиран по Програма Еразмус + на Европейската комисия 
  В проекта участват 16 партньора от 4 страни:  България, Германия, Гърция и Испания. От българска страна участват партньорите: Европейски институт по труда, Енергиен център София, Технически университет- София, Камара на инсталаторите в България. 
   
 2. Проект по Еразъм+  :“ SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома“. Партньори от Белгия, България Литва, Гърция, Испания.  От българска страна партньор е Софийска енергийна агенция-Софена.


28 март

Трети панел
Уъркшоп на Euroheat & Power
Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия

Централизирано отопление и охлаждане през енергийния преход – уроци от европейските проекти

 • Приожения на най-актуалните европейски разработки (Пакет Чиста Енергия) – Eлои Пиел  (Euroheat & Power)
 • Преход към възобновяеми енергийни източници в системите за централизирано отопление, изводи от проект PLANHEAT – Марко Ружик (Проект PLANHEAT)
 • Соларни проекти за централизирано отопление, изводи от SDHp2m – Инес Ариа (SDHp2m)
 • Модернизация на мрежите и преход към възобновяеми източници. Актуални примери в Югоизточна Европа (ThermaFlex)*Съдържанието е към дата 20 февруари.
 

 

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: