Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

15та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019


Предварителна програма16 април 2019Семинар на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

 

  • Пасивни и почти-нулевоенергийни сгради: нови законови изисквания и принципи на проектиране
  • Професионални обучения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите: какво още трябва да знаем?
  • Индивидуални планове и източници за финансиране за обновяване на еднофамилни сгради
  • Обновяване на публични сгради: общински планове, източници на финансиране и добри практики


17 април 2019Енергийна Агенция Пловдив
 

  • Кръгла маса с акцент върху бариери и възможности за законодателни промени с цел улесняване по-широкото внедряване на сградните фотоволтаични инсталации и интегрирането на системи за съхранение на енергия в контекста на сградите с близко до нулево потребление.
  • Кръгла маса на тема енергийната бедност в България, която ще дискутира проблема за използването на твърди горива за отопление и неефективни отоплителни уреди и ще представи интерактивна образователна платформа за повишаване знанията на гражданите и институциите за проблема и начини за преодоляването му.


18 април 2019


„Обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви системи в рамките на проект GSS-VET“ - работна среща на Камара на инсталаторите в България, Европейски институт по труда, Технически университет София, Енергиен център София

GSS-VET е проект за продължаващо професионално обучение по програма ЕRASMUS+, който се стреми да усъвършенства знанията на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда, както и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения и компетентности. За тази цел, проектните партньори разработват програми за професионално обучение на инсталатори на слънчеви / системи за БТВ и производство на електрическа енергия/ и гео-термални инсталации.


*Програмата е към дата 9 януари 2019 г. 

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: