Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

15та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019

16 април Семинарна зона - зала 6
10.30 - 11.00 Официално откриване
14.30 - 16.30 ЕнЕфект - Сградно обновяване, енергийни обследвания
16.40 - 17.00 BigSolar - Инсталации за слънчева топлинна енергия
17.10 - 17.40 SeCesPol - Преобразуване на енергия от различни източници
  Зала Руен, ет. 2, Конгресен център
11.00 – 15.00 BSEC - Инвестиционен форум за зелена енергия
17 април Зала Вихрен, ет. 2, Конгресен център
13.00 - 16.00 Енергийна Агенция Пловдив - Кръгла маса на тема енергийната бедност в България
18 април Зала Руен, ет. 2, Конгресен център
10.30 - 11.30 GSS-VET - Обучение - геотермални и слънчеви системи
18 април Семинарна зона - зала 6
13.00 - 16.30 Ефективно отопление с кондензни котли WARMHAUS


Семинарна зона, зала 6, ИЕЦ София
16 април 2019


10.30 - 11.00 Официално откриване

С приветствия в церомонията по официалното откриване ще участват:

 • Красимир Живков - заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
 • Радосвет Радев - изпълнителен директор, Българска стопанска камара
 • Посланик Траян Кебелеу - Заместник-генерален секретар, Организация за Черноморско икономическо сътрудничество BSEC


14.30 - 16.30 Семинар на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Официално откриване и обявяване на „Леденото предизвикателство“
 

 • Политики и финансови инструменти за енергийно ефективно сградно обновяване
  д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект
 • Енергийните обследвания – възможности и добри практики. Индивидуални пътни карти за сградни обновявания
  инж. Александър Станков, ЕнЕфект
 • Нов финансов инструмент за обновяване на еднофамилни жилищни сгради
  Надя Данкинова, Фонд за устойчиви градове
 • Новаторски учебни програми в УАСГ. Проектът Fit-to-NZEB
  доц. д-р арх. Стоянка Иванова, УАСГ
 • Грешките на строителния обект – какво знаем, че (все още) не знаем?
  арх. Александър Генчев, СолЕр архитекти
 • Демонстрация: иновативни материали и техники за постигане на оптимална въздушна плътност. Методи за измерване


16.40 - 17.00 BigSolar – Проектът, който достига до стотици хиляди
хора
- Хрвойе Милошевич, S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation und Design mbH, Австрия
 

17.10 – 17.40 Преобразуване на енергия от различни източници.
Економайзери и възобновяване на отпадна топлинна. Представяне на софтуер за оразмеряване на топлообменни апарати
- инж. Любомир Стоянов, SeCesPol - CZ, s.r.o. Чехия
 

Зала Руен, Конгресен център, ИЕЦ, София
16 април 2019

 

11.00 – 15.00 Инвестиционен форум за зелена енергия
Организация за черноморско икономическо
сътрудничество BSEC, Зелена енергийна мрежа


Регистрация

Поздравителни адреси от:
 • Н. Пр. Михаел Кристидес – главен секретар на BSEC
 • Представител на Българското представителство на BSEC


Част I. Диалог по политиките

 • Перспективи за зелена енергия в България - министър / заместник-министър на енергетиката на България (tbc)


Лектори:

 • проф. Димитриос Мавракис, Координатор на Мрежата за зелена енергия на BSEC
 • Цветан СИМЕОНОВ, председател на Българската търговско-промишлена палата, действащ председател на Бизнес съвета на BSEC
 • Радосвет Радев, президент на Българската стопанска камара
 • Представител на Европейската комисия (tbc)
 • Представител на местна власт (tbc)
 • Член на академичната общност (tbc)


Част II. Механизми за зелено финансиране
Лектори:

 • Анди Аранитаси, заместник-директор, Европейска банка за възстановяване и развитие, София
 • Представител на Европейската инвестиционна банка (tbc)
 • Представител на Черноморската банка за търговия и развитие (tbc)


ЧАСТ III. Заключения и препоръки

 • Н. Пр. Траян Кебелеу, зам. главен секретар на BSEC


17 април 2019

13.00 - 16.00 Енергийна Агенция Пловдив
Кръгла маса на тема енергийната бедност в България, която ще дискутира проблема за използването на твърди горива за отопление и неефективни отоплителни уреди и ще представи интерактивна образователна платформа за повишаване знанията на гражданите и институциите за проблема и начини за преодоляването му.
 

18 април 2019

10.30 - 11.30 „Обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви
системи в рамките на проект GSS-VET“ - работна среща на Камара на инсталаторите в България, Европейски институт по труда, Технически университет София, Енергиен център София


GSS-VET е проект за продължаващо професионално обучение по програма ЕRASMUS+, който се стреми да усъвършенства знанията на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда, както и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения и компетентности. За тази цел, проектните партньори разработват програми за професионално обучение на инсталатори на слънчеви / системи за БТВ и производство на електрическа енергия/ и гео-термални инсталации.


13.00 - 16.30 Ефективно отопление с кондензни котли WARMHAUS

 • WARMHAUS история, развитие, пазари, бъдеще – Ариф Гюл, Регионален Експорт Мениджър;
 • Битова и професионална серия стенни кондензни котли WARMHAUS с мощности до 150kW, каскадни решения – инж. Климент Сеизов ,управител Топлотрейд ЕООД (официален дистрибутор на WARMHAUS за България);
 • Коктейл, дискусия.


Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: