Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

15та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019
Регистрирайте се сега за безплатно участие. Местата са ограничени.


16 април Семинарна зала - палата 6
10.30 - 11.00 Официално откриване
14.30 - 16.30 ЕнЕфект - Сградно обновяване, енергийни обследвания
16.40 - 17.00 BigSolar - Инсталации за слънчева топлинна енергия
17.10 - 17.40 SeCesPol - Преобразуване на енергия от различни източници
  Зала Руен, ет. 2, Конгресен център
9.30 - 13.30 BSEC - Инвестиционен форум за зелена енергия
17 април Зала Руен, ет. 2, Конгресен център
13.00 - 16.00 Енергийна Агенция Пловдив - Кръгла маса на тема енергийната бедност в Българи
18 април Зала Руен, ет. 2, Конгресен център
10.30 - 11.30 GSS-VET - Обучение - геотермални и слънчеви системи


Семинарна зала, Палата 6, ИЕЦ София
16 април 2019


10.30 - 11.00 Официално откриване
 

14.30 - 16.30 Семинар на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

 

 • Официално откриване
 • Политики и финансови инструменти за енергийно ефективно сградно обновяване
  д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект
 • Енергийните обследвания – възможности и добри практики. Индивидуални пътни карти за сградни обновявания
  инж. Александър Станков, ЕнЕфект
 • Грешките на строителния обект – какво знаем, че (все още) не знаем?
  арх. Александър Генчев, СолЕр архитекти
 • Новаторски учебни програми в УАСГ. Проектът Fit-to-NZEB
  доц. д-р арх. Стоянка Иванова, УАСГ
 • Добри практики в професионалното обучение на строителни работници. Възможности за сертифициране и допълнителна професионална квалификация
  д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект
 • Демонстрация: иновативни материали и техники за постигане на оптимална въздушна плътност. Методи за измерване
 • Закриване на семинара

16.40 - 17.00 BigSolar – Проектът, който достига до стотици хиляди
хора
- Хрвойе Милошевич, S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation und Design mbH, Австрия
 

17.10 – 17.40 Преобразуване на енергия от различни източници.
Економайзери и възобновяване на отпадна топлинна. Представяне на софтуер за оразмеряване на топлообменни апарати
- инж. Любомир Стоянов, SeCesPol - CZ, s.r.o. Чехия
 

Зала Руен, Конгресен център, ИЕЦ, София
16 април 2019

 

11.00 – 15.00 Инвестиционен форум за зелена енергия
Организация за черноморско икономическо
сътрудничество BSEC, Зелена енергийна мрежа


Регистрация

Поздравителни адреси от:

 

 • Н. Пр. Михаел Кристидес – главен секретар на BSEC
 • Представител на Българското представителство на BSEC


Част I. Диалог по политиките

 • Перспективи за зелена енергия в България - министър / заместник-министър на енергетиката на България (tbc)


Лектори:

 • проф. Димитриос Мавракис, Координатор на Мрежата за зелена енергия на BSEC
 • Цветан СИМЕОНОВ, председател на Българската търговско-промишлена палата, действащ председател на Бизнес съвета на BSEC
 • Радосвет Радев, президент на Българската стопанска камара
 • Представител на Европейската комисия (tbc)
 • Представител на местна власт (tbc)
 • Член на академичната общност (tbc)


Част II. Механизми за зелено финансиране
Лектори:

 • Анди Аранитаси, заместник-директор, Европейска банка за възстановяване и развитие, София
 • Представител на Европейската инвестиционна банка (tbc)
 • Представител на Черноморската банка за търговия и развитие (tbc)


ЧАСТ III. Заключения и препоръки

 • Н. Пр. Траян Кебелеу, зам. главен секретар на BSEC


17 април 2019

13.00 - 16.00 Енергийна Агенция Пловдив
Кръгла маса на тема енергийната бедност в България, която ще дискутира проблема за използването на твърди горива за отопление и неефективни отоплителни уреди и ще представи интерактивна образователна платформа за повишаване знанията на гражданите и институциите за проблема и начини за преодоляването му.
 

18 април 2019

10.30 - 11.30 „Обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви
системи в рамките на проект GSS-VET“ - работна среща на Камара на инсталаторите в България, Европейски институт по труда, Технически университет София, Енергиен център София


GSS-VET е проект за продължаващо професионално обучение по програма ЕRASMUS+, който се стреми да усъвършенства знанията на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда, както и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения и компетентности. За тази цел, проектните партньори разработват програми за професионално обучение на инсталатори на слънчеви / системи за БТВ и производство на електрическа енергия/ и гео-термални инсталации.


 

 

 

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2018

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: