Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

10та Конференция за Югоизточна Европа за управление на отпадъци и рециклиране

16 април Семинарна зала - палата 6
11.00 - 14.00 Оползотворяване на биоотпадъци за секторите производство на етерични и растителни масла, зеленчукопроизводство, лозарство
18 април  Семинарна зала - палата 6
10.30 - 11.30 Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти
11.40 - 12.10 Финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци
12.20 - 12.50 China Everbright International Ltd.- Екологични решения и технологии
18 април Зала Мусала, ет. 2, Конгресен център
10.30 - 13.30 INNOVA - Интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци


Семинарна зала, Палата 6, ИЕЦ София
16 април


11.00 - 14.00 Семинар по Проекта ENABLING на Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ)

  • Откриване и представяне на целите и задачите на проект ENABLING - Анна Аладжаджиян, БГБИОМ
  • Перспективни методи за оползотворяване на биоотпадъци. Акцентът е върху преработката на биоотпадъци за биотор - д-р Иван Иванов, еколог
  • Инструменти, разработвани в рамките на проекта, в помощ на заинтересованите лица от биопроизводството - БГБИОМ
  • Отпадъци от производството на етерични и растителни масла– подходи за оценяване и рециклиране - доц. д-р Антон Славов, УХТ, Пловдив и представител на БНАЕМПК


18 април

10.30 – 11.30 Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти за управление на отпадъци и кръгова икономика

11.40 – 12.10 Използване на финансовите инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци на ОПОС 2014-2020 г.
- пред-пазарно проучване на перспективите и предизвикателствата - Фонд на фондовете, България

  • Александър Георгиев, Заместник-председател на УС, Фонд на фондовете
  • Инж. Дочка Василева, Старши експерт Стратегически инвестиции, Фонд на фондовете


12.20 – 12.50 Решения и технологии, посветени на екологията и опазването на околната среда - Кенет Хуанг, гл. изп. директор, China Everbright International Ltd., Китай

зала Мусала, Конгресен център, ИЕЦ София
18 април


10.30 – 13.30 Семинар на италианския консорциум INNOVA


РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ
Успехът в Южна Италия и перспективите за развитие на българския пазар на едно интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци.

10.30 – 10.45 Откриване и приветствие от инж. Андреа Ди Паскуале – Главен изпълнителен директор на INNOVA Consorzio per l’Informatica e la Telematica srl
10.45 – 11.15 Резултатите от проект ARO BA2, успешният пример на Община Битето, представен от д-р Фиоренца Паскацио – Кмет на Битето
11.45 – 12.00 Системата INNOVAMBIENTE® представена от инж. Андреа Ди Паскуале – Главен изпълнителен директор на INNOVA Consorzio per l’Informatica e la Telematica srl
12.00 – 12.30 Перспективите за експериментиране и прилагане на българския пазар – презентация на инж. Веска Георгиева – Директор на Столичен инспекторат
12.30 – 13.30 Коктейл (зала Панорама)

 


Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: