Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

10та Конференция за Югоизточна Европа за управление на отпадъци и рециклиране
Регистрирайте се сега за безплатно участие. Местата са ограничени.


16 април Семинарна зала - палата 6
11.00 - 14.00 Оползотворяване на биоотпадъци за секторите производство на етерични и растителни масла, зеленчукопроизводство, лозарство
18 април  Семинарна зала - палата 6
10.30 - 11.30 Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти
11.40 - 12.10 Фонд на фондовете - Финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци
12.20 - 12.50 China Everbright International Ltd.- Екологични решения и технологии
18 април Зала Мусала, ет. 2, Конгресен център
10.00 - 13.00 INNOVA - Интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци


Семинарна зала, Палата 6, ИЕЦ София
16 април


11.00 - 14.00 Семинар по Проекта ENABLING на Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ)

  • Откриване и представяне на целите и задачите на проект ENABLING - Анна Аладжаджиян, БГБИОМ
  • Перспективни методи за оползотворяване на биоотпадъци. Акцентът е върху преработката на биоотпадъци за биотор - д-р Иван Иванов, еколог
  • Инструменти, разработвани в рамките на проекта, в помощ на заинтересованите лица от биопроизводството - БГБИОМ
  • Отпадъци от производството на етерични и растителни масла– подходи за оценяване и рециклиране - доц. д-р Антон Славов, УХТ, Пловдив и представител на БНАЕМПК


18 април

10.30 – 11.30 Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти за управление на отпадъци и кръгова икономика

11.40 – 12.10 Използване на финансовите инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци на ОПОС 2014-2020 г.
- пред-пазарно проучване на перспективите и предизвикателствата - Фонд на фондовете, България

12.20 – 12.50 Решения и технологии, посветени на екологията и опазването на околната среда - Иулин Ли, Директор инвестиции за Европа, China Everbright International Ltd., Китай

зала Мусала, Конгресен център, ИЕЦ София
18 април


10.00 – 13.00 Семинар на италианския консорциум INNOVA

Основен лектор - Андреа Ди Паскуале, гл. изп. директор на INNOVA
Разделно събиране - Успехът в Южна Италия и перспективите за развитие на българския пазар на едно интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци 

Мнения и отзиви 2018

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: