Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Конференция


„Sofia Smart City Marketplace” в рамките на

7то издание на "Интелигентни градове"

17 април 2019

Семинарна зала, Палата 6, Интер Еспо Център София


  

10.00: Регистрация - кафе рецепция

10.30 - 11.00: Откриване

 • Веселин Тодоров, Председател на УС, Клъстер София град на знанието
 • Елена Андонова, Съветник, Генерална дирекция ‘Съвместен изследователски център’, Европейска комисия
 • Проф. Костадин Костадинов, Българска академия на науките и специален съветник на Министъра на науката и образованието


11.00 - 12.00: Знание за интелигентен град

 • Louis Lapidaire, Управляващ директор на United Academics, Холандия и Член на Борда на мрежата Knowledge 4 Development think-tank в Брюксел
 • Пробивно образование за нуждите на градовете на знанието, Massimo Andriolo, Директор на IXL Centre Italy и представител за Европа на Global Innovation Management Institute в Бостън.
 • Basaksehir Living Lab - добра практика за градски център на знанието, Yilmaz Cakir, Турция


12.00 - 13.00: Стратегия за интелигентен град
Модератор: Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието

 • Какъв е пазарът за смарт сити технологиите в град София? Резултати от пазарно проучване, Румяна Драганова, Мениджър „Публичен сектор”, Евроконсултантс България С.А.
 • Как да превърнем София в интелигентен град чрез клъстери - стратегия и план за действие, Евгений Иванов, Управител, Евроконсултантс България С.А.
 • Важността на данните при планирането на града, арх. Любо Георгиев, Ръководител, Визия за София
 • Иновационна платформа, основана на предизвикателства: как да се стимулира града за справяне с основните предизвикателства, Luigi Amati, Изпълнителен директор на META, Президент на конфедерацията на европейските бизнес ангели


13.00 - 14.00: Образование за интелигентен град
Модератор: доц. д-р Евгения Ковачева - Директор, Гл. дирекция „Научни политики“, УНИБИТ

 • Професии на бъдещите градове на знанието, доц. д-р инж. Боян Жеков , УНИБИТ
 • Интелигентно предприемаческо образование за интелигентните градове, Евгений Иванов, Управител, Евроконсултантс България С.А.
 • Компетенции по иновационен мениджмънт - стъпка към интелигентното градско обновяване, Милена Колева, Водещ на Академия по иновационен мениджмънт.


14.00 - 14.30: Кафе пауза

14.30 - 15.30: Наука за интелигентен град
Модератор: проф. Румен Николов - зам. председател на УС, Клъстер София град на знанието

 • Преки социални ползи от сътрудничеството между публичните научни институции и бизнеса, на базата на реален казус на публично частно партньорство, Проф. Лъчезар Аврамов, Институт по електроника - БАН
 • Как да намалим въглеродните емисии, да увеличим енергийната сигурност и да се справим с енергийната бедност, като в същото време осигурим „Зеления растеж“ в интелигентните градове. Нов подход на COALESCCE, Вихра Андонова, Фондация Евро-перспективи.
 • Технически аспекти за реализация на модел за градска въздушна мобилност, Проф. Димо Зафиров, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
 • Урбанистична инфраструктура за градска въздушна мобилност, Георги Георгиев, Институт по строителна физика, Fraunhofer.


15.30 - 17.00: Технологии за интелигентен град
Модератор: Николай Ярмов - съосновател и Изпълнителен директор, CEED България

 • Интелигентно улично осветление - първа стъпка към умния град, Кузман Драгнев, ADD България
 • Палитра от ИТ решения за обществения и частния сектор от РИСК Електроник, Георги Кисьов, РИСК Електроник
 • Интелигентен град = Интелигентен обществен транспорт, Младен Заманов, Телелинк
 • Съвременни технологии в управлението на градска и транспортна инфраструктура, инж. Александър Жипонов, Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс/li>
 • Дигиталните двойници: Бъдещето на Интелигентните градове, Десислава Димитрова, Давид холдинг
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: