ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Програма 2015

 

Международна конференция за управление и контрол при бедствия и аварии

12 март 2015

Зала Вихрен

 

Модератор: Херберт Кох, Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите, Швейцария


10.30 Гражданите и тяхната подготовка при аварии и рискови ситуации – Херберт Кох, Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите, Швейцария

10.50 Бедствия, глобалното затопляне и безопасни градове - Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България

11.10 Системи за ранно предупреждение (СРП) за земетресения и цунами – българският опит – Бойко Рангелов, Българска академия на науките

11.30 Спешна помощ на глобално и регионално ниво: Нови биологични технологии за защита и намаляване на риска – Роберто Мугаверо, Университета в Рим, Италия

11.50 Партньорството при борбата с природните и техногенните рискове – двигател на ефективната застрахователна защита - Коста Чолаков,  Асоциация на българските застрахователи

 

 

                                                  Опитът от чужбина
 

Модератор: Бойко Рангелов, Българска академия на науките
 

13.30 Обучение по мениджмънт в условия на бедствия – Франсоа Вилард, Air Safety Security Services, Швейцария

13.50 Подобряване на мерките по евакуация при извънредни ситуации – Маркус Трун, EverGlow GmbH, Германия

14.10 Ролята на градоустройството за по-устойчиви градове при възникване на бедствия – примери от Япония – Кениро Омура, Университета в Цукуба, Япония

14.30 Съвременна информационна система за предупреждаване за наводнения, химически инциденти и други бедствия и аварии, приложима в общините и производствените предприятия -  опит от Чехия - Леос Неволе, COLSYS s.r.o.

14.50  Правилната екипировка и обучение предопределят ефективността на екипите при бедствени ситуации - Борил Ташев, Олимп, България

15.00 Промените на нивото на Черно море и климатичните сценарии относно неговото повишаване -Любка Пашова, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН

15.20 Глобална заплаха (Global warNing) – док. филм за последиците от климатичните промени, Добрин Кашавелов и Ганета Сагова, Списание 8

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел: