Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

7 причини защо да участвате в Save the Planet


 

НОВИ КОНТАКТИ
- Ще можете да осъществите нови контакти с фирми и общини от България и региона.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ
- Ще представите по най-добрия начин предлаганите от вас продукти и решения.
 

ПРОУЧВАНЕ
- Участието ви дава възможност да направите проучване на пазара, да чуете мнения на колеги, специалисти и клиенти.
 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
- Като утвърдено име в бранша, изложбата е мястото, където клиентите очакват да ви видят. То е точната платформа за налагане и утвърждаване на нови марки.
 

КРАЧКА ПРЕД КОНКУРЕНТИТЕ
- Изложбата Ви дава редица предимства пред конкурентите. Клиентите ще имат директен контакт с вас и ще представите лично решенията си, ще отговорите веднага на въпросите им, ще изготвите или ще начертаете основните аспекти на офертата.
 

ДОБРА РЕКЛАМА
- представяне в социалните мрежи и интернет много преди започване на самото изложение, отразяване в материалите за медийните партньори, интервюта и пресинформации на сайта на събитието, включване в бюлетини, изпращани до таргетирани браншове и клиенти.
 

ДЪЛГОТРАЙНО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ
- Започналото преди събитието включване във виртуалната изложба ще продължи и след изложението, до края на съответната година.
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: