• Регистрация за слушатели

Он-лайн регистрацията е затворена

Регистрация на място


• на 10 март от 13 до 19 ч.  в централно фоайе
• на 11 март от 08.30 до 17 ч.  в централно фоайе

 

 

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел: