Семинари, обучения и продуктови презентации на изложители, бизнес срещи

Покажи Страниците

Семинари, обучения и продуктови презентации на изложители, b2b срещи

Вход - свободен

 

05.03.2014 Семинарна зала на територията на изложбата, зала 1

11:00 -
12:00

Прес-конференция

14:00 -
18:00

KIC Innoenergy - Европейския институт по иновации и технологии, организатор Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България


    06.03.2014 
 

Семинарна зала на територията на изложбата, зала 1

14:30 - 16:30 Хибридни термопомпени и VRF системи за климатизация и отопление на Hisense/Hitachi,  Mr. Shane Dong, Търговски директор Югоизточна Европа - Hisense / Hitachi, Мирослав Радулов, Прокимус Инженеринг ЕООД, организатор Проксимус Инженеринг
16:45 - 18:15 Инфоден по  Европейска програма за професионално обучение „Леонардо да Винчи”  - ПРОЕКТ „МОБИЛНА ПРАКТИКА В НЕМСКА КОМПАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”, организатор Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

    06.03.2014 
 

Енергийната ефективност и международния опит - Зала Мусала

14.30 Опитът на KOSGEB при разработване на проекти за ЕЕ при МСП - Н. Пинар Ишин, E. Назли, Агенция за малки и средни предприятия (KOSGEB), Турция
14.50 Как една община може изцяло да задоволява нуждите си от енергия използвайки възобновяемата енергия -  Пример от Вюстенрот – Михаел Бозерт, Изследователски център по технологии за устойчива енергия (zafh.net), Германия

    07.03.2014 
 

Семинарна зала на територията на изложбата, зала 1

10:30 - 18:00
 

GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 (G2E2014) www.b2match.eu/g2e2014 - двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда; управление на отпадъци и рециклиране; енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Организатори: Българска стопанска камара, партньор в мрежата Enterprise Europe Network, и Виа Експо.
 
Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии, търсене и предлагане на иновативни продукти и услуги, необходими за подобряване на екологичните показатели и ресурси на предприятията.

Повече информация на сайта на събитието: www.b2match.eu/g2e2014 или Теодора Сотирова, тел:+359 2 932 09 34, e-mail: ierc2@bia-bg.com.
 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo