Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

6-то Изложение за Югоизточна Европа

София, ИЕЦ


Smart Cities - най-новият етап в еволюцията на градовете. Изложението е мястото за представяне на интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни услуги и др.

Според анализаторите на ООН, след 30 години 66% от цялото население на земята ще живее в градове. Това е изключително предизвикателство както за общините, така и за фирмите и всички хора. Темите, които обхваща Smart Cities са свързани с нови технологии за адаптиране на градовете, за да станат жизнеспособни и устойчиви; дигитална инфраструктурна система, която дава възможност на гражданите да живеят по-добре; да имат достъп до нужната им информацията; цялостни, интегрирани услуги за населението; иновативен подход към интелигентното управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите, всичко за един по-добър живот.


 

 

 

 

 

 

 

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, паралелно изложение

 

За контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


 

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

С партньорството на:

 

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: