Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

7-мо Изложение за Югоизточна Европа София, ИЕЦ


Smart Cities има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и енергийно-ефективни системи и улеснят максимално живота на хората. Изложението е мястото за представяне на интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни услуги и др.

Темите, които обхваща Smart Cities са свързани с нови технологии за адаптиране на градовете, за да станат жизнеспособни и устойчиви; дигитална инфраструктурна система, която дава възможност на гражданите да имат достъп до нужната им информацията; иновативен подход към интелигентното управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите, всичко за един по-добър живот.

Чрез виртуалното изложение все още може да се направи контакт с участниците от 2018 Повече подробности  ТУК

 


 

Паралелни изложения - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Save the Planet –рециклиране, управление на отпадъци

 

За контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


 

Мнения и отзиви 2017

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: