Изложение за спорт и здравословен начин на живот
Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Връзката между спорта и здравето

Спорта и здравето във фокуса на виртуалната изложба  

Healthy Life - с минимални средствата и време достигате до точните клиенти, увеличавате оборота и приходите.

Какво е Healthy Life?


Активна платформа, която представя само качествени продукти/услуги и създава успешни партньорства.
 


ВАШИТЕ ПОЛЗИ
 

Нови контакти и клиенти

Детайлно представяне на фирмата и продуктите, което води до познаваемост на марката, одобрение и търсене от страна на потребителите

Добро позициониране на продуктите

По-добро присъствие от конкурентите, отличаване на продуктите

Отправяне на точно и ясно послание към клиентите

Лесна комуникация с клиентите

Достигане на информацията до точните клиенти чрез таргетирано изпращане на информация от страна на Виа Експо

Ще разберете какви са нагласите и предпочитанията на клиентите

Активна реклама и присъствие в Интернет и социалните мрежи

Насочване на трафик към вашия сайт

Увеличаване на приходите

 

Какво можете да правите във виртуалната изложба Healthy Life? Знаете ли колко бързо става и какви проблеми можете да решите по този начин?
 

 

Кликнете тук, за да се запознаете подробно.

 

Профил на участници и посетители Healthy Life -ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
Профил на участници и посетители Healthy Life - СПОРТ

Свържете се с нас за повече подробности или въпроси:
 

За връзка с нас:

тел: 0888 926 587, 0888 279 796
e-mail: office@viaexpo.com
facebook

linkedin
С официалното партньорство на:


 

Медиен спонсор: