ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Мнения на участници

МНЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИ
 

Мнения на участници 2012 г.

“Вие предоставихте ефективни и гъвкави услуги с много високо качество.” Гийом Перон Пише, Европейски доставчици на технологии за производство на енергия от отпадъци (ESWET), Белгия

“Бих искала да изразя удовлетворението си от посещението си на ‘Save the Planet’. Оценявам високо нивото на контактите, установени на изложението и смятам да  посетя следващото изложение.” Надя Съботинова, Българска асоциация по рециклиране

“Нашите изложители от Австрийския павилион бяха много доволни от участието си! Без съмнение изложбите за ЕЕ & ВЕИ и ’Save the Planet’ са най-важната бизнес платформа в областта на възобновяемата енергия и екологичните технологии не само в България, но и в целия регион. Експерти от цяла Европа се срещнаха със специалисти от Югоизточна Европа, представиха и дискутираха решения и последни новости. Много успешен микс! През 2013 планираме да разширим Австрийския павилион”, Иво Дюр, International Trade Show Agency, Организатор на Австрийския павилион, Австрия

“Забелязахме интерес към продуктите на Hill & Smith и от компании, ситуирани в държави като Хърватска, Италия, Румъния, Чехия и Сърбия, което допринесе за създаването на полезни контакти в тези региони. По-голямата част от фирмите, опериращи на българския пазар на възобновяема енергия, присъстваха като изложители. Това ни даде възможност за поддържане на вече установените бизнес отношения.” Юлия Колева, Hill & Smith

“С радост мога да споделя, че организацията на този форум е на европейско равнище и че от година на година се повишава качеството на предлаганите услуги на това изложение. Нужно е да се подчертае, че и българските фирми изложители се справят блестящо и представят България достойно на външния пазар.” Павлета Кънева, Крис 94 ООД

“Представените на изложбата продукти бяха изключително полезни за нас като посетители. Направихме много ползотворни контакти. С удоволствие ще посетим отново събитието през 2013 г.” Радослава Готова, Депо за отпадъци Враца

Мнения на участници 2011 г.

„В моята работа следя развитието на секторите ЕЕ и ВЕИ в световен мащаб и мога да ви уверя, че събитието, проведено в София, бе на много високо ниво. По отношение на контактите считам, че бяха много ползотворни и мога да споделя, че конгресът и изложбата надхвърлят определението "Югоизточна Европа".Мартин Райчев, Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда", Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, България

„Искрени поздравления към организаторите на това събитие, защото тематично то съвпада с най-горещите въпроси, дискутирани от общините."Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ, България

"С радост откривам, че събитията се разрастват и добиват все по-голяма популярност. Много нови и интересни теми и продукти се предлагат на тези изложби."Снежана Тодорова, ЧЕЗ България ЕАД

"За нас представлява интерес оборудване за третиране на отпадъци, вкл. нови технологии. На изложението успяхме да се срещнем с много представители от сектора и да обменим идеи и опит. Намираме, че събитието бе много добре организирано. Лекциите бяха информативни и полезни."Петя Радева, Екобулпак, България

„Организацията на изложението беше отлична! Виа Експо и форумът "Save the Planet" заслужават най-висока оценка и поздравления за привличане на едни от най-големите имена в сектора."С Кузманович, Tecno Plastika d.o.o., Сърбия

 „България е един много интересен пазар, който е в началото на развитието на възобновяемата енергия. Събитието беше много успешно за нашата компания, а оказаното съдействие от страна на Виа Експо – на високо професионално ниво."Георг Финк, Gehrlicher Solar AG, Германия
 


Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара