Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Място на провеждане на събитието


Пловдив, Хотел Империал, ул. Арх. Камен Петков 1А

Как да стигнем дохотел Империал? Google map

Мнения и отзиви 2017


Официален партньор на събитието: