Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Профил на посетителите


 

 • Фирми от сектора Фасилити мениджмънт
 • Търговски и бизнес центрове
 • Производствени фирми от различни отрасли на индустрията
 • Фирми в сферата на професионално почистване
 • Фитнес центрове, спортни клубове
 • Хотели, ресторанти
 • Здравни заведения
 • Автомивки,
 • Летища, гари
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Финансови институции
 • Държавни институции, общинска администрация.
   

Медиен спонсор: